Menü:

Kedd 2021.07.27.

Iskolánk új honlapjának címe:

www.maraigimi.sk

 • Az Iskolatanács tagjainak választására 2021. június 28-án kerül sor az alábbi időpontokban:

  - a pedagógusok és szakmai alkalmazottak választása 15:00-kor (214-es terem)
  - a nem pedagógiai alkalmazottak választása 15:30-kor (201-es terem)
  - a szülők választása az iskolaudvaron 16:00-kor, ismétlő választás 17:00-kor.

  Voľby členov rady školy z pedagogických a odborných zamestnancov, nepedagogických
  zamestnancov a rodičov sa uskutočnia dňa 28. 06. 2021:

  - pedagogickí a odborní zamestnanci: miestnosť č. 214, o 15:00
  - nepedagogickí zamestnanci: miestnosť č. 201, o 15:30
  - rodičia: školský dvor, 16:00, v prípade ak sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná
  väčšina oprávnených voličov, bude nasledovať opakovaná voľba o 17:00.

Újdonságok

Kapcsolat

 • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
  Kuzmányho 6, Košice, 041 74
 • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
  Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum