Menü:

 

 

               Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Všetkým učiteľom a ich kolegom ďakujeme za  nadšenie a snahu robiť svet detí lepším. Takisto samotným deťom ďakujeme za zapájanie sa do aktivít.

 

Odkazy a linky:

Škola priateľská k deťom: http://www.unicef.sk/sk/skoly/spd/

Linka detskej istoty UNICEF: www.unicef.sk/sk/ldi

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum