Menü:

Voľné pracovné miesta-Szabad állások

Údržbár-školník

Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – MáraiSándorMagyarTanításiNyelvúGimnáziumésAlapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: údržbár-školník s nástupom od 16. júla 2018, na plný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: stredné vzdelanie

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti

- súhlas so spracovaním osobných údajov

- aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace-len vybraný uchádzač/

Hrubá mzda: 446,50 €

     Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 10.07.2018 mailom na adresu: skola@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

 

Suhlas_-_uchadzaci_o_zamestnanie.docx

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum