Menü:

Pályázatok



Elkezdődött a kémia és biológia szaktantermek teljeskörű felújítása.

A felújítás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Támogatási összeg: 9 000 000,-Ft-nak megfelelő EUR.

FELÚJÍTÁS ÉS KORSZERŰSÍTÉS A MÁRAIBAN

 

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatósága az intézményben folyó oktató – nevelő munkán kívül nagy gondot fordít az épület folyamatos felújítására és korszerűsítésére is.

   „Ahhoz, hogy az iskola tartani tudja nívóját, valamint a diákok és tanáraik a legjobb teljesítményt hozzák ki magukból, biztosítani kell a megfelelő környezetet és az optimális oktatási feltételeket. Nem vitás, hogy ehhez elő kell teremteni a pénzforrást. Ebben a tanévben a legégetőbb probléma volt a kémia-, és a biológia – szaktantermek, valamint a vészkijárat felújítása. A természettudományi szaktantermek rehabilitálásához mind a Bethlen Gábor Alapítvány, mind a megyei önkormányzat, mind a szülői szövetség is hozzájárult. A költségekhez a Bethlen Alapítvány 29 ezer euróval, a megyei fenntartó közel 13 ezer euróval, és az iskola szülői szövetsége 3 ezer euróval járult hozzá. A vészkijárat rekonstrukciójához a megyei önkormányzattól 58 ezer eurós támogatást kaptunk.” – tette hozzá Csurkó Éva iskolaigazgató.

Nem sokkal a tanév kezdetével párhuzamosan megindultak a felújítási és a korszerűsítési munkálatok. A két szaktanterem elavult volt. Harminc éves berendezése, energetikai hálózata megérett a cserére, és a biztonsági követelményeknek sem felelt már meg. Most teljes körűen sikerült kicserélni a két tanterem gáz,- víz- és villany-hálózatát, valamint a páraelszívóját, és mindkét osztály új sötétítő rolókat is kapott.

Kicserélődött a biológia szaktanterem teljes berendezése is. A tanárok és diákjaik új demonstrációs padnak, tanári- és diák- padoknak, székeknek, valamint az új burkolatnak is örülhetnek, ezen kívül a modern páraelszívós vegyszertároló pedig elengedhetetlen a diákok és a tanárok egészségvédelme szempontjából.

A kémia szaktanterem elavult berendezését korszerű, tanulási kísérletezésre alkalmas gázkivezetéssel, folyóvizes mosogatással ellátott munkapadok váltották fel.

A 2016 őszén a biztonságot jelentő vészkijárat is rekonstrukció alá került, ami statikai hibák miatt nem funkcionált és le volt zárva az utóbbi 4 éven keresztül. Ezen hibák elhárításával végre a vészkijárat is megfelel a legújabb biztonsági előírásoknak.

A tanév első felének a végére már elkészültek és átadásra kerültek az iskola vadonatúj szaktantermei és a máraisok már esztétikusabb, biztonságosabb és energetikailag hatékonyabb környezetben tanulhatnak, ami biztosítja a színvonalas oktató-nevelő munkát.

                                                                                                                               Tóth Mónika

                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A 2015. évi  Betlhen Gábor Alaphoz „A Magyar kultúráért és oktatásért“ elnevezésű pályázat benyújtása után intézményünk, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola a könyvtár felújításához 1914 eurós támogatást kapott.

Könyvtárunkból végre olyan otthonos helyet sikerült kialakítani, ahol diákjaink, kicsik és nagyok egyaránt egyre közelebb kerülhetnek az olvasáshoz. Az alsó tagozat tanulói nemcsak napközis foglalkozások keretén belül ismerkedhetnek a könyvekkel, de ezentúl író-olvasó találkozóknak is otthont adhat a könyvtár. Ezen kívül rendszeres könyvtári foglalkozásokon vendégül tudjuk látni jövendő elsőseinket, a nagycsoportos óvodásokat is. A felső tagozatosok és a gimisek tanulószobának használhatják a megújult helyiséget, de akár  szabad idejüket, vagy esetleg „lyukas óráikat“ is kellemes környezetben tölthetik, ahol bármikor le lehet emelni egy jó könyvet a polcról.

Könyvtárunk eddigi állapota ezt nem engedte meg. Berendezése és megvilágítása elavult és korszerűtlen volt.

A könyvtár új köntösbe öltözött karácsonyra - új padlót, modern bútorokat, csillárokat kapott, az elavult elektromos hálózat ki lett cserélve, új könyvekkel lettek feltöltve a polcok.

A könyvtár belső terének átalakításával és modernizálásával több helyet tudunk biztosítani diákjainknak mind a tanulásra való felkészüléshez, mind pedig a szórakoztató és a szabadidős tevékenységekhez. Iskolánk diákjai és tanári kara egyaránt örülhet ennek a karácsonyi ajándéknak.

 

             

                

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum