Menü:

Nevelési tanácsadás

Aktuális

Prešovská univerzita v Prešove otvára na vybraných fakultách možnosť podania prihlášok v  2. kole prijímacích skúšok. 
Dovoľte, aby sme Vás z poverenia pána prorektora doc. Ing. Ladislava Suhányiho, PhD. MBA v rámci našej pokračujúcej spolupráce požiadali o zverejnenie tejto informácie na školských webových stránkach, prípadne priamo Vašim končiacim študentom - maturantom. Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na jednotlivých fakultách sú k dispozícii na tomto odkaze: http://www.unipo.sk/vseobecne-informacie/uchadzaci/moznosti-studia/

Termíny na podanie prihlášky:
do 30. júna 2017
- Fakulta manažmentu
do 31. júla 2017
- Filozofická fakulta
do 15. augusta 2017
- Fakulta športu
- Gréckokatolícka teologická fakulta
- Pravoslávna bohoslovecká fakulta
do 25. augusta 2017
- Fakulta humanitných a prírodných vied
do 31. augusta 2017
- Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
- Ústav maďarského jazyka a kultúry

 

Prešovská univerzita v Prešove v súčasnosti oslavuje 20. výročie založenia a o jej kvalitnom napredovaní svedčia aj výsledky poslednej komplexnej akreditácie z roku 2015, ktorá opätovne  potvrdila jej univerzitný status a tým jej legislatívne zaradenie do najvyššej kategórie vysokých škôl. Podľa najnovšieho zverejneného počtu študentov vysokých škôl sa stala treťou najväčšou univerzitou na Slovensku. Prešovská univerzita v Prešove patrí k stabilným a neprehliadnuteľným vzdelávacím inštitúciám na východnom Slovensku a prešovskom regióne. 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum