Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 6.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.3/2018 Výzva na predkladanie CP na ŠVP 2019 8 550.00 s DPH 16.10.2018 23.10.2018 21.06.2019 17.06.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018198 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 9/ 2018 15,60 s DPH 5/2015 08.10.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018193 Tlač poštových peňažných poukazov 126,00 s DPH 5014 08.10.2018 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018194 vodné, stočné za 9/18 448,85 s DPH 03/2010 08.10.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018195 voda z povrchového odtoku za 9/18 55,27 s DPH 03/2010 08.10.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018197 T-Com za uskutočnené hovory za 9/18 ŠJ 15,37 s DPH 5/2015 08.10.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018196 T-Com za uskutočnené hovory za 9/18 GaZŠ 20,82 s DPH 5/2015 08.10.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018192 Complete First 2/e-učebnice angl. jazyka 825,00 s DPH 18055 05.10.2018 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.2/2018 Výyva na predkladanie CP: Služby spojené s obstaraní LV2019 8 730.00 s DPH 02.10.2018 09.10.2018 do 12.00 hod. 08.02.2019 3.2.2019-8.2.2019 Gymnázium a ZŠ Sándora Maráiho s vjm, Kuzmányho 6, Košice
Faktúra 2018190 SPP-za dodávku plynu za 10/2018 112,00 s DPH dodatok č. 2/2014 02.10.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.10.2018
Faktúra 2018191 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 02.10.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.10.2018
Zmluva i.č. 13/2018 Kúpna zmuva - dodávka školské ovocie s DPH 27.09.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018188 Prvouka pre druhákov s v.j.m. 108,24 s DPH 26.09.2018 AITEC s.r.o. vydávateľstvo Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.09.2018
Faktúra 2018189 Umyvací a oplachový prostriedok pre ŠJ 238,60 s DPH 5013 26.09.2018 S+K Auto s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.09.2018
Faktúra 2018187 Nákup farieb na vonkajšiu fasádu 52,74 s DPH 18041 25.09.2018 L§Š, s.r.o. Nitra Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.09.2018
Faktúra 2018186 K-toner Brother TN-221/241 42,00 s DPH 17/2017 19.09.2018 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.09.2018
Faktúra 2018184 Stravné poukažky 476,40 s DPH 18051 19.09.2018 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.09.2018
Faktúra 2018183 Športové vybavenie školského ihriska-BGA 1 138,00 s DPH 18030 19.09.2018 PESMENPOL spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.09.2018
Faktúra 2018182 Športové vybavenie školského ihriska-ÚV 236,00 s DPH 18030 18.09.2018 PESMENPOL spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2218

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum