Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 6.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018128 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 6/ 2018 12,45 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 12.07.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra 2018127 T-Mobile za uskutočnené hovory 6/2018 83,12 s DPH 5/2015 12.07.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva ič.11/2018 Dodatok č. DBK/18/6/1850 18/mesačne s DPH 12.07.2018 Komensky, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018126 T-Com za uskutočnené hovory za 6/18 GaZŠ 20,66 s DPH 5/2015 10.07.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.07.2018
Faktúra 2018125 T-Com za uskutočnené hovory za 6/18 ŠJ 22,50 s DPH 5/2015 10.07.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.07.2018
Faktúra 2018117 vodné, stočné za 6/18 490,66 s DPH 03/2010 06.07.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 2018118 voda z povrch.odtoku za 6/18 55,27 s DPH 03/2010 06.07.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 2018119 za nájom TV a šatne za 6/2018 37,90 s DPH Zmluva č. 6/2017 06.07.2018 Gymnázium Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra 2018120 Ochrana osobných údajov-vyprac.dokum. 210,00 s DPH 06.07.2018 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra 2018121 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 06.07.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 2018122 za činnosť technika BOZP a PO 2.Q 2018 180,00 s DPH 1/2011 06.07.2018 Stredná odborná škola technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 2018123 legislatívne zmeny pre VS +prístup do archívu 83,98 s DPH 06.07.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 2018124 za dodavku tepla 7/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 06.07.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra 2018115 Odmena za vydanie výpisu z reg. exekúcií 5,90 s DPH 03.07.2018 Slovenská komora exekútorov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.06.2018
Faktúra 2018116 SPP-za dodávku plynu za 7/2018 18,00 s DPH dodatok č. 2/2014 03.07.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra 2018114 ASC agenda komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 25.06.2018 ASC Applied Software Consultants Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.06.2018
Faktúra 2018113 účastnický poplatok-odborný seminár pre ŠJ 20,00 s DPH 5007 21.06.2018 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.06.2018
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 21.06.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18024 zhotovenie výkazu výmeru stavebných prác na odstr. havarijného stavu TV s DPH 19.06.2018 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2123

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum