Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva i.č. 11/2017 Zmluva o dielo - oprava strechy 48.604.62 s DPH 11.08.2017 Izolex Bau , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 06/2017 Výzva na predkladanie CP: Oprava strechy 40.666.67 bez DPH 03.08.2017 09.08.2017 do 14.00 hod. 30.11.2017 11.08.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva I.č. 10/2017 Zmluva o dielo - Stavebné úpravy G a ZŠ S.Maráiho s vjm 179 612.53 s DPH 17.07.2017 REMONY PLUS, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017120 za činnosť technika BOZP a PO 180,00 s DPH 1/2011 13.07.2017 Stredná odborná škola technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.07.2017
Faktúra 2017119 vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 482,52 s DPH 03/2010 12.07.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.07.2017
Faktúra 2017117 T-Com za uskutočnené hovory za 6/17 ŠJ 33,76 s DPH 5/2015 11.07.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.07.2017
Faktúra 2017118 T-Com za uskutočnené hovory za 6/17 GaZŠ 40,54 s DPH 5/2015 11.07.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.07.2017
Faktúra 2017115 za odbor.vypracovanie Smernice o VO v znení leg.zmien 120,00 s DPH 07.07.2017 AUTORITA s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.07.2017
Faktúra 2017112 čistiace prostriedky pre ŠJ 279,66 s DPH 5018 06.07.2017 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2017
Faktúra 2017113 Oprava umyvačky riadu 133,80 s DPH 06.07.2017 Elektroservis VV, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2017
Faktúra 2017114 Slávnostná recepcia-koniec šk.roka 934,00 s DPH 06.07.2017 Hernádvölgyi Kftl. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05/2017 Výzva na predkladanie CP: Stavebné úpravy Gymnázia a ZŠ S. Maráiho 149 939.56 bez DPH 04.07.2017 12.7.2017, do 13:30 hod. 30.11.2018 13.07.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017110 SPP-za dodávku plynu 18,00 s DPH dodatok č. 2/2014 03.07.2017 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.07.2017
Faktúra 2017111 Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2017 25,00 s DPH 03.07.2017 JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.06.2017
Faktúra 2017109 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dodatok č. 2 03.07.2017 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2017
Faktúra 2017108 Renovácia vchodových dverí a zárobne 300,00 s DPH 32/2017 30.06.2017 DAMEL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.07.2017
Zmluva I.č. 09/2017 Kúpna zmluva č. Z201730537_Z 6 990.00 s DPH 29.06.2017 Elektroservis VV , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017107 T-Mobile za uskutočnené hovory 85,99 s DPH 5/2015 27.06.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.06.2017
Faktúra 2017106 List-bianco s vodotlačou - vysvedčenia 187,20 s DPH 25 26.06.2017 ŠEVT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.05.2017
Zmluva I.č. 08/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie BGA/2646/2017 986.00/300.000HUF s DPH 26.06.2017 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1731

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum