Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

Bejelentkezés

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrná správa za odobie 1Q/2017 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa§117 15 010.71 bez DPH 25.04.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017064 T-Mobil za uskutočnené hovory 84,59 s DPH Dodatok č. 1 21.04.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.04.2017
Zmluva IČ. 03/2017 Zmluva o poskytnutí služieb - stavebno techn.dozor 3 210,00 s DPH 21.04.2017 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2017 Obstaranie projekčnej a inžinierskej činnosti 11 215,00 s DPH 21.04.2017 28.04.2017 31.05.2017 18.05.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva IČ 01/2017 Zmluva o poskyt.služieb ŠvP 2017 7 120,00 s DPH 19.04.2017 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03/2017 Obstaranie služieb stavebného dozora k rekonštrukcii priestorov budovy školy 3 160.00 s DPH 12.04.2017 19.04.2017 31.12.2018 20.04.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017063 vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 510,80 s DPH 03/2010 12.04.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.04.2017
Faktúra 2017061 Lietačkový záves 150 - 8 ks 151,20 s DPH 15 11.04.2017 Ing.Trnovsky Ivan Zelezo Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.04.2017
Faktúra 2017059 Oprava umývačky riadu 79,92 s DPH 5010 10.04.2017 Elektroservis VV, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.04.2017
Faktúra 201757 Poplatky za uskutočnené hovory GaZŠ 40,50 s DPH 5/2015 07.04.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.04.2017
Faktúra 2017056 Poplatky za uskutočnené hovory ŠJ 29,41 s DPH 5/2015 07.04.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.04.2017
Faktúra 2017058 Za spracovanie pošt.peň.pouk.U 15,45 s DPH 5009 07.04.2017 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.04.2017
Faktúra 2017055 Slávnostná recepcia z príležitosti Dňa učiteľov zo SF 506,60 s DPH 10 07.04.2017 L-Plaza s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.04.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2017 Obstaranie stavebných prác "Oprava strechy" 58 290,00 bez DPH 05.04.2017 12.04.2017 03.08.2017 03.05.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017053 za dodávku plynu za 4/2017 121,00 s DPH dodatok č.2/2014 05.04.2017 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.04.2017
Faktúra 2017054 Vyhodnotenie geometrického plánu č.20/17 245,00 s DPH 8 05.04.2017 CZIPO, s.r.o., Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.04.2017
Objednávka 16 služba na občasný stavebný dozor"Oprava strechy" s DPH 05.04.2017 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017050 za činnosť technika BOZP a PO 180,00 s DPH 01/2011 03.04.2017 SOŠ veterinárna Košice-Barca Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.04.2017
Faktúra 2017051 Ťarchopis za 1/2017 16,12 s DPH 03/2010 03.04.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.04.2017
Faktúra 2017052 Ťarchopis za 2/2017 15,17 s DPH 03/2010 03.04.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.04.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1619