Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.1/2010 Zmluva o zabezpečení dodávky stravy zamestnancom 2.59/1vydanéjedlo s DPH 15.01.2018 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17,Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Zmluva i.č. 01/2018 Zmluva o poskytovaní služieb 8 515,00 s DPH 11.01.2018 CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017273 Tlaková skúška hasiacích prístrojov 21,00 s DPH 78 09.01.2018 AZEKO Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017277 T-Com za uskutočnené hovory za 12/17 GaZŠ 21,00 s DPH 5/2015 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017276 T-Com za uskutočnené hovory za 12/17 ŠJ 18,08 s DPH 5/2015 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017276 T-Com za uskutočnené hovory za 12/17 ŠJ 18,08 s DPH 5/2015 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017275 voda z povrch.odtoku 54,66 s DPH 03/2010 09.01.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017274 vodné, stočné za 12/17 254,59 s DPH 03/2010 09.01.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017279 za nájom TV a šatne za 12/2017 37,90 s DPH Zmluva č. 6/2017 09.01.2018 Gymnázium Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.01.2018
Faktúra 2017278 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 12/ 2017 14,85 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 09.01.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2018
Faktúra 2017272 Slávnostná recepcia-koniec šk.roka 465,78 s DPH 85 27.12.2017 Július Spišák-Bull EVENT Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra 2017270 Hygienické potreby 1 002,72 s DPH 27.12.2017 Libor Kozák - KC TRADE Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra 2017269 čistiace prostriedky pre ŠJ 1 000,00 s DPH 27.12.2017 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra 2017268 za odber a zneškodnenie chem.odpadu 550,00 s DPH 75 27.12.2017 EKO LOG, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra 2017267 T-Mobile za uskutočnené hovory 11-12/2017 84,18 s DPH 5/2015 27.12.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra 2017271 za odvoz odpadu 224,95 s DPH 27.12.2017 KOSIT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra 2017266 Predplatné Irodalmi szemle na r.2018 18,00 s DPH 21.12.2017 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.12.2017
Faktúra 2017264 Lano na šplh 6m +dopravné 36,80 s DPH 79 21.12.2017 DOR-SPORT s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.12.2017
Faktúra 2017263 malovanie vo vstupe a vestibule školy 997,02 s DPH 84 21.12.2017 REMONY PLUS, s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.12.2017
Faktúra 2017265 materiál pre VT do tr. 102 26,64 s DPH 13 21.12.2017 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.12.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1955

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum