Menü:

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/493 Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho s DPH 30.07.2021 13.8.2021 do 12:00 hod. do 6 mes. od účinnosti zmluvy 23.08.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 30.07.2021
VO: Súhrnná správa 2021/641 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 3Q/2021 12 734.98 bez DPH 30.09.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 28.10.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/622 Opakovaná Výzva na predkladanie ponúk 5.celok : Potraviny : Pekárenské výrobky a chlieb PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 22.10.2021 29.10.2021 do 12:00 hod. 31.10.2022 05.11.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 22.10.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/493 Opakovaná_Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho s DPH 12.10.2021 20.10.2021 do 12:00 hod. do 6 mes. od účinnosti zmluvy 25.10.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 12.10.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/622 5.celok : Potraviny : Pekársky tovar a chlieb PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 08.10.2021 15.10.2021 do 12:00 hod. 30.09.2022 20.10.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 08.10.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/621 4.celok : Potraviny : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 08.10.2021 15.10.2021 do 12:00 hod. 30.09.2022 20.10.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 08.10.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2021/508 Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - POTRAVINY 3.celok Hrubý tovar PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 30.06.2022 6.9.2021 do 12.00 hod. 12 mes. od účinnosti zmluvy 14.09.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 25.08.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2021/510 Výzva na predkladanie ponúk - POTRAVINY 1.celok Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina 13 916,59 bez DPH 30.06.2022 03.09.2021 12 mes. od účinnosti zmluvy 10.09.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 25.08.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/500 2.celok : Potraviny : Ovocie, zelenina a zemiaky PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 09.08.2021 13.8.2021 do 12:00 hod. 30.06.2022 01.09.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 09.08.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/499 1.celok : Potraviny : Chladené mäso, mäsové výrobky, chladená hydina PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 06.08.2021 13.8.2021 do 12:00 hod. 30.06.2022 27.08.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 06.08.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2021/499 Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - POTRAVINY 1.celok Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina PHZurčenaprieskumomtrhu s DPH 30.06.2022 13.8.2021 do 12:00 hod. 12 mes. od účinnosti zmluvy 27.08.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 06.08.2021
VO: Súhrnná správa 2021/492 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 2Q/2021 2 900,00 s DPH 30.06.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 27.07.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/493 Opakovaná_Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho s DPH 19.11.2021 26.11.2021 do 6 mes. od účinnosti zmluvy 03.12.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 19.11.2021
VO: Súhrnná správa 2021/491 Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 2Q/2021 29 981.34 s DPH 30.06.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 27.07.2021
VO: Súhrnná správa 2021/314 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1Q/2021 3 768,67 s DPH 28.04.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.04.2021
VO: Súhrnná správa 2021/313 Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 1Q/2021 40 110,87 s DPH 28.04.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.04.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2021/134 Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZIKT pomôcky dištančné vzdelávanie s DPH 18.03.2021 24.3.2021 do 12:00 hod. 31.03.2021 25.03.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 18.03.2021
VO: Súhrnná správa 2021/044 Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 4Q/2020 25 519,63 s DPH 31.12.2020 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.01.2021
VO: Súhrnná správa 2021/043 Súhrnná správa o zadaní zákaziek mal. rozsahu podľa § 10 odst. 10,11 13 718,65 s DPH 31.12.2020 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.01.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/110

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum