Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 6.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva č. 2/2018 Darovacia zmluva č.2/2018 380,00 s DPH 07.09.2018 Združenie Maďarských rodičov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018153 Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 7/18 92,64 s DPH 1/2014 17.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.08.2018
Faktúra 2018140 za dodavku tepla 8/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 17.08.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.08.2018
Faktúra 2018152 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za7/18 184,15 s DPH dod.č.1/2018 17.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.08.2018
Faktúra 2018151 za služby počítačovej siete SANET za 3. Q 149,37 s DPH 31021/01 17.08.2018 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.08.2018
Faktúra 2018150 Stavebné úravy šk.ihriska I.etapa 18 001,15 s DPH 10/2017 13.08.2018 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.08.2018
Faktúra 2018149 T-Mobile za uskutočnené hovory 8/2018 89,12 s DPH 5/2015 13.08.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.08.2018
Faktúra 2018145 Čipový kľúč do ŠJ 153,60 s DPH 5010 10.08.2018 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.08.2018
Faktúra 2018146 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 8/ 2018 0,45 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 10.08.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.08.2018
Faktúra 2018147 vodné, stočné za 7/18 209,10 s DPH 03/2010 10.08.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.08.2018
Faktúra 2018148 časopis Kassai figyelö 24,00 s DPH 10.08.2018 HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.08.2018
Faktúra 2018143 T-Com za uskutočnené hovory za 7/18 GaZŠ 20,93 s DPH 5/2015 08.08.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.08.2018
Faktúra 2018144 T-Com za uskutočnené hovory za 7/18 ŠJ 13,66 s DPH 5/2015 08.08.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.08.2018
Faktúra 2018142 Aktualizácia + servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 06.08.2018 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.08.2018
Faktúra 2018141 voda z povrchového odtoku za 7/18 57,11 s DPH 03/2010 06.08.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.08.2018
Faktúra 2018139 odstránenie havarijného stavu v m.č.107 - chémia 299,81 s DPH 18039 02.08.2018 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.08.2018
Faktúra 2018138 SPP-za dodávku plynu za 8/2018 18,00 s DPH dodatok č. 2/2014 02.08.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.08.2018
Faktúra 2018137 Náku pracovného náradia - brúska 80,28 s DPH 18031 01.08.2018 L§Š, s.r.o. Nitra Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.08.2018
Faktúra 2018136 Nákup čist.potrieb a náradia 70,98 s DPH 18032 31.07.2018 ADESSO, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 01.08.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2149

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum