Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2018090 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č .2 17.05.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.05.2018
Faktúra 2018088 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 4/ 2018 15,45 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 14.05.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.05.2018
Faktúra 2018085 T-Com za uskutočnené hovory za 4/18 GaZŠ 20,68 s DPH 5/2015 14.05.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 2018086 Upratovací vozík pre upratovačku 194,68 s DPH 18019 12.05.2018 ADLER, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.05.2018
Faktúra 2018087 T-Mobile za uskutočnené hovory 4/2018 85,08 s DPH 5/2015 11.05.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.05.2018
Faktúra 2018084 T-Com za uskutočnené hovory za 4/18 ŠJ 18,74 s DPH 5/2015 09.05.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 2018083 voda z povrch.odtoku za 4/18 55,27 s DPH 03/2010 09.05.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.05.2018
Objednávka 18020 členský poplatok a registráciu v Asociácii škôl SR 90,00 s DPH 09.05.2018 Asociácia škôl SR Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018082 Elektrina -dodávka a distribúcia 1.3-31.5.2018 1 138,00 s DPH 1/2014 09.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 2018079 SPP-za dodávku plynu za 5/2018 45,00 s DPH dodatok č. 2/2014 04.05.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.05.2018
Faktúra 2018081 Čipový kľúč 57,60 s DPH 5004 04.05.2018 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.05.2018
Objednávka 18019 Upratovací vozík pre upratovačku s DPH 04.05.2018 ADLERR, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018080 vodné, stočné za 4/18 529,69 s DPH 03/2010 04.05.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.05.2018
VO: Súhrná správa 1Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 49 985,73 bez DPH 30.04.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018076 Hygienické potreby 95,40 s DPH 18017 26.04.2018 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 2018077 deratizácia v školskom objekte do 30.04.2018 25,00 s DPH 18012 26.04.2018 SOŠ veterinárna Košice-Barca Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 2018078 preprava detského speváckeho zboru Košice-Eger-Košice 1 229.04 s DPH 18015 26.04.2018 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 2018075 Školenie riadieľov 16.4.-18.4.2018 202,80 s DPH 25.04.2018 Permon s.r.o. Grand hotel Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.04.2018
Faktúra 2018074 Pracovné odevy 45,40 s DPH 18018 25.04.2018 Emília Bucsková emCar Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.04.2018
Objednávka 18018 Pracovné odevy s DPH 24.04.2018 Emília Bucsková emCar Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2075

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum