Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2018046 Efektívne vedenie školskej administratívy 30,00 s DPH 16.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.03.2018
Faktúra 2018045 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 21/18 382,67 s DPH dod.č.1/2018 15.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.03.2018
Faktúra 2018044 Tork dávkovač papierových utierok 38,40 s DPH 18011 14.03.2018 Libor Kozák - KC TRADE Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.03.2018
Faktúra 2018043 ASC Dochádzka 149,00 s DPH 18008 14.03.2018 ASC Applied Software Consultants Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.03.2018
Faktúra 2018042 účastnický poplatok-odborný seminár pre ŠJ 90,00 s DPH 5001 13.03.2018 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.02.2018
Faktúra 2018039 Stravné poukažky 684,40 s DPH 18007 09.03.2018 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra 2018040 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 09.03.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.03.2018
Faktúra 2018041 T-Com za uskutočnené hovory za 2/18 GaZŠ 20,68 s DPH 5/2015 09.03.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.03.2018
Faktúra 2018036 T-Com za uskutočnené hovory za 2/18 ŠJ 20,28 s DPH 5/2015 07.03.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.03.2018
Faktúra 2018037 prenájom TV a šatne 1-2/2018 75,80 s DPH Zmluva č. 6/2017 07.03.2018 Gymnázium Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.03.2018
Faktúra 2018038 za dodavku tepla 3/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 07.03.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.03.2018
Zmluva i.č.03/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke EE 500/mesačne s DPH 06.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018035 vodné, stočné za 2/18 323,39 s DPH 03/2010 05.03.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.03.2018
Faktúra 2018034 voda z povrch.odtoku za 2/18 51,59 s DPH 03/2010 05.03.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.03.2018
Objednávka 18007 Objednávame u Vás stravné lístky v nominálnej hodnote 3,38 s DPH 05.03.2018 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018031 SPP-za dodávku plynu za 3/2018 212,00 s DPH dodatok č. 2/2014 02.03.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.03.2018
Faktúra 2018033 zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 18.2.-23.2.2018 6 550,00 s DPH 1/2018 02.03.2018 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra 2018030 T-Mobile za uskutočnené hovory 1/18-2/2018 86,28 s DPH 5/2015 22.02.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.02.2018
Faktúra 2018029 Publikávcia účtovné súvzťažnosti na r.2018 pre RO 31,30 s DPH 21.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
Faktúra 2018028 za služby počítačovej siete SANET za 1-3/2018 149,37 s DPH 31021/01 19.02.2018 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2013

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum