Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 6.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 04/2020 Zmluva o dielo 20 419,92 s DPH 15.05.2020 IZOLEX BAU, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020076 O2 za uskutočnené hovory za 04/20 39,72 s DPH 7/2019, 8/2019 06.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.05.2020
Faktúra 2020075 Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 5/20 3 199,27 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 04.05.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.05.2020
Faktúra 2020074 SPP-za dodávku plynu za 5/2020 27,00 s DPH dod. č. 2/2014 04.05.2020 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.05.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 114/2020 Výzva na predkladanie CP na REkonštrukciu havarijného stavu oplotenia 19 250.00 bez DPH 24.04.2020 30.04.2020 do 12 :00 hod. 30.06.2020 15.05.2020 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2020073 Stravné poukažky 3 436.25 s DPH 20016 23.04.2020 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.04.2020
Faktúra 2020072 Ochranné pomôcky 358,78 s DPH 20017 22.04.2020 Sketch, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.04.2020
Objednávka 20017 Ochranné pomôcky s DPH 22.04.2020 Sketch, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020071 Elektrina za 3/20 GaZŠ 198,40 s DPH 1/2014 20.04.2020 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.04.2020
Objednávka 20016 Stravné poukažky s DPH 20.04.2020 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020070 Elektrina za 3/20 ŠJ 236,84 s DPH dodatok č.1/2018 17.04.2020 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.04.2020
Zmluva Darovacia zmluva č.ŠKD 012020 Darovacia zmluva 5 205,00 s DPH 15.04.2020 Združenie Maďarských rodičov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020067 vodné,stočné, zrážková voda za 4/20 636,00 s DPH 03/2010 15.04.2020 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2020
Faktúra 2020069 Odvoz KBO zo ŠJ 60,00 s DPH dodatok č 2 15.04.2020 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.04.2020
Faktúra 2020068 za spracovanie pošt.poukazu U za 3/20 4,16 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 15.04.2020 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.04.2020
Faktúra 2020065 Slovak Telekom za uskutočnené hovory za 3/20 ŠJ 9,58 s DPH 5/2019,dodatok č. 6 08.04.2020 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.04.2020
Faktúra 2020064 Slovak Telekom za uskutočnené hovory za 3/20 ZŠaG 20,64 s DPH 5/2019,dodatok č. 6 08.04.2020 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.04.2020
Faktúra 2020066 O2 za uskutočnené hovory za 3/20 38,69 s DPH č.7 /2019 a 8/2019 08.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.04.2020
Faktúra 2020063 Veolia Energia za dodávku tepla za 4/20 3 199.27 s DPH dod.č.4 k Zml.4/12 07.04.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.04.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2862

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum