Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018106 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 5/ 2018 15,15 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 08.06.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.06.2018
Faktúra 2018098 Stavebný dozor, opr.TV a odbor.učební 1 926,00 s DPH 04.06.2018 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.06.2018
Faktúra 2018099 SPP-za dodávku plynu za 6/2018 19,00 s DPH dodatok č. 2/2014 04.06.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.06.2018
Faktúra 2018100 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 04.06.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.06.2018
Faktúra 2018101 vodné, stočné za 5/18 462,78 s DPH 03/2010 04.06.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.06.2018
Faktúra 2018102 Stravné poukažky 2 060,40 s DPH 06.06.2018 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 05.06.2018
Faktúra 2018103 voda z povrch.odtoku za 5/18 57,11 s DPH 03/2010 06.06.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.06.2018
Faktúra 2018104 T-Com za uskutočnené hovory za 5/18 GaZŠ 20,83 s DPH 5/2015 06.06.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.06.2018
Faktúra 2018105 T-Com za uskutočnené hovory za 5/18 ŠJ 20,45 s DPH 5/2015 06.06.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.06.2018
Zmluva i.č. 08/2018 Zmluva o dotácii BGA/1980/2018 600000Ft/1881.47 s DPH 14.05.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018095 Novela ZP od 1.5.2018 60,00 s DPH 30.05.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.05.2018
Zmluva i.č. 09/2018 Darovacia zmluva bez určenia účelu 500,00 s DPH 18.06.2018 Right Power, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18021 Výmena ističa v hlavnej el. rozvodni s DPH 17.05.2018 Kravec Ján Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 1023 preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko s DPH 15.06.2018 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18024 zhotovenie výkazu výmeru stavebných prác na odstr. havarijného stavu TV s DPH 19.06.2018 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18025 v súlade so zml.č.10/2017 objednávame realizáciu multifunkčného ihriska umelou trávou 40 046,56 s DPH 19.06.2018 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18026 v súlade so zml.č.10/2017 objednávame výmenu okenných výplní na schodisku 20 393,22 s DPH 19.06.2018 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018108 T-Mobile za uskutočnené hovory 5/2018 84,18 s DPH 5/2015 11.06.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.06.2018
Faktúra 2018109 za dodavku tepla 6/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 11.06.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3368

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum