Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018230 Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 10/18 453,24 s DPH 1/2014 16.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Faktúra 2018219 T-Com za uskutočnené hovory za 10/18 ŠJ 15,04 s DPH 5/2015 07.11.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.11.2018
Zmluva i.č. 17/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2018 37.9/mesačne s DPH 16.11.2018 Gymnázium Šrobárová Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 18/2018 Kúpna zmluva - uč.pomôcky fyzika 10 679,00 s DPH 23.11.2018 PMS Delta s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018221 T-Mobile za uskutočnené hovory 10/2018 82,52 s DPH 5/2015 08.11.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 2018224 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 10/ 2018 15,45 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 13.11.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 2018226 za výkon stavebného dozoru z BGA 1 926,00 s DPH 13.11.2018 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 2018227 Oprava plynového kotla 75,96 s DPH 13.11.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 2018228 MŠ+Direktor časopis Manažment školy v praxi 1-12/2019 149,00 s DPH 15.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2018
Faktúra 2018229 Školenie-Plná škola 90,63 s DPH 15.11.2018 Než zazvoní, s..r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Zmluva i.č. 20/2018 Kúpna zmluva na konvektomat s príslušenstvom 14 985.00 s DPH 10.12.2018 CORA GASTRO S.R.O. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018217 Za dodávku tepla za 11/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 07.11.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.11.2018
Zmluva i.č. 20A / 2018 Zmluva o poskytnutí poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 10.12.2018 EUprojectv, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 22/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 10.12.2018 EUprojects, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 19/2018 Kúpna zmluva - UP keramická dielňa 3 324,00 s DPH 13.12.2018 PECE, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018231 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 10/18 487,40 s DPH 1/2014 16.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Faktúra 2018233 nákup tonerov 228,00 s DPH 20.11.2018 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2018
Faktúra 2018234 za služby počítačovej siete SANET za 4. Q 149,37 s DPH 31021/01 20.11.2018 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Faktúra 2018235 odborná prehliadka plynového zariadenia 220,00 s DPH 21.11.2018 Slavomír Gerenda,Montex Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3678

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum