Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Objednávka 19057 Oprava tlačiarne HP 1515 s DPH 23.09.2019 Peter Ouzký - IQ Tech Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.10.2019
Faktúra 2019181 Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 8/19 131,72 s DPH 1/2014 13.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.09.2019 24.09.2019
Objednávka 19055 Zverejnenie v tlači prenájom nebytového priestoru s DPH 23.09.2019 PETIT PRESS, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.09.2019
Zmluva Zámer na prenájom školského bufetu s DPH 25.09.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.09.2019
VO: Súhrnná správa 2Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 bez DPH 30.06.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 30.07.2018
VO: Súhrnná správa 3Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 bez DPH 30.09.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 30.10.2018
VO: Súhrnná správa 4Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 bez DPH 31.12.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 20.01.2019
Zmluva i.č. 21/2018 Kúpna zmluva 4 346,04 s DPH 21.12.2018 Linea SK, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra 2019187 vodné, stočné za 12.9.2019 189,58 s DPH 03/2010 19.09.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.09.2019 10.10.2019
Faktúra 2019189 Kurz I.pomoci 96,00 s DPH 25.09.2019 BE-SOFT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.09.2019 10.10.2019
Faktúra 2019193 vodné, stočné za 10/19 593,81 s DPH 03/2010 01.10.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.10.2019 10.10.2019
Objednávka 19056 1x streebassketbalová doska 120x90 cm vrátane montáže a prísl. 2x čistiace rohože pred TV s DPH 23.09.2019 Darien, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.10.2019
Objednávka 19058 1x interaktívne pero s DPH 27.09.2019 František Rozskos Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.10.2019
Faktúra 2019177 vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 8/19 167,78 s DPH 03/2010 09.09.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.09.2019 24.09.2019
Objednávka 19059 Oprava kavovaru Elektrolux 260 s DPH 27.09.2019 Marton Servis-Marton Július Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.09.2019
Objednávka 19060 viazanie triedných výkazov a protokoy o maturitných skúškach s DPH 01.10.2019 Andrej Višňovský Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.10.2019
Zmluva i..č Darovacia zmluva 2/2019 Darovacia zmluva č. 022019 4 862,00 s DPH 09.05.2019 Združenie Maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.05.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2019/ 330 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu (ďalej len výzva) s DPH 22.10.2019 28.10.2019 do 15:00 hod. 30.12.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 22.10.2019
Faktúra 2019196 Časopis Mladý Záchranár 34 11,90 s DPH 04.10.2019 Mladý záchranár, o.z. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.10.2019 23.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4364

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum