Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018014 Aktuálne grantové výzvy na predkl.rojektov z EU fondov 24,00 s DPH 07.02.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.01.2018
Faktúra 2018004 za dodávku tepla za 9/2017 3 345.09 s DPH dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012 16.01.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.01.2018
Faktúra 2018005 Preplatok za dodávku plynu za r.2017 579,99 s DPH dodatok č. 2/2014 17.01.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.01.2018
Faktúra 2018006 SPP-za dodávku plynu za 1/2018 232,00 s DPH dodatok č. 2/2014 19.01.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.01.2018
Faktúra 2018007 nedoplatok za el. energiu 86,83 s DPH 1/2014 19.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.01.2018
Faktúra 2018008 T-Mobile za uskutočnené hovory 12/17-1/2018 87,78 s DPH 5/2015 23.01.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 2018009 projektor na zákl.zmluvy Z201766961-Z 458,20 s DPH Z201766961-Z 29.01.2018 MB TECH BB s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.01.2018
Faktúra 2018012 Interiérové vybavenie 19 982,88 s DPH 12/2017 05.02.2018 JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.02.2018
Faktúra 2018015 SPP-za dodávku plynu za 2/2018 225,00 s DPH dodatok č. 2/2014 07.02.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra 2018002 legislatívne zmeny pre VS +prístup do archívu 81,00 s DPH 16.01.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.01.2018
Faktúra 2018016 T-Com za uskutočnené hovory za 1/18 GaZŠ 20,92 s DPH 5/2015 07.02.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra 2018017 T-Com za uskutočnené hovory za 1/18 ŠJ 18,56 s DPH 5/2015 07.02.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra 2018018 Ročný členský poplatok 33,00 s DPH 31021/01 07.02.2018 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra 2018019 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 1/ 2018 16,50 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 08.02.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.02.2018
Faktúra 2018020 za odvoz odpadu 66,60 s DPH dod.č .2 12.02.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
Faktúra 2018021 Verejná správa SR-ročný prístup 96,00 s DPH 12.02.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 2018022 vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 434,34 s DPH 03/2010 12.02.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
Faktúra 2018023 Elektrina -dodávka a distribúcia 1 138,00 s DPH 1/2014 12.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
Faktúra 2018003 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 12/17 434,27 s DPH 1/2014 16.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.01.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3161

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum