Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017200 Za dodávku plynu 11/2017 192,00 s DPH dodatok č. 2/2014 06.11.2017 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 2017191 Za stavebné úpravy GaZš 35 067,05 s DPH 10/2017 23.10.2017 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.10.2017
Objednávka 64 farebné tonery do tlačiarne s DPH 23.10.2017 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017194 učebné pomôcky do biológie 4 380,89 s DPH 27.10.2017 Stiefel Eurocart Kft Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.10.2017
Faktúra 2017195 Interiérové vybavenie I.etapa 30 141,41 s DPH 31.10.2017 JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 03.11.2017
Faktúra 2017197 deratizácia v školskom objekte do 30.11.2017 25,00 s DPH 03.11.2017 SOŠ veterinárna Košice-Barca Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.11.2017
Faktúra 2017198 Chemikálie 493,09 s DPH KZ č.Z201753165_Z 06.11.2017 Centralchem, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 2017199 Voda z povrchového odtoku 54,66 s DPH 03/2010 06.11.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 2017201 za nájom TV a šatne za 10/2017 37,90 s DPH 06.11.2017 Gymnázium Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2017
Objednávka 62 tovar v II.etape v súlade KZ č.12/2017 s DPH 18.10.2017 JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017202 vodné, stočné za 10/17 487,97 s DPH 03/2010 06.11.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 2017203 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dodatok č. 2 06.11.2017 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 2017205 T-Com za uskutočnené hovory za 10/17 ZSaG 21,06 s DPH 5/2015 09.11.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2017
Faktúra 2017206 T-Com za uskutočnené hovory za 10/17 ŠJ 25,45 s DPH 5/2015 09.11.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2017
Faktúra 2017207 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 10/ 2017 15,90 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 09.11.2017 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2017
Faktúra 2017209 Elektrina -dodávka a distribúcia 1 139,00 s DPH 1/2014 09.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.11.2017
Faktúra 2017212 Virtuálna knižnica za 1-12/2018 198,72 s DPH 13.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2017
Objednávka 63 Vypracovanie PD ochrany osobných údajov v súlade s novým nariadením 420,00 s DPH 20.10.2017 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 61 deratizácia v školskom objekte do 30.11.2017 s DPH 18.10.2017 SOŠ veterinárna Košice-Barca Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2983

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum