Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 2019033 Časopis Mladý Záchranár 31 11,60 s DPH 22.02.2019 Mladý záchranár, o.z. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019022 T-Com za uskutočnené hovory za 1/19 ŠJ 13,97 s DPH 5/2015 08.02.2019 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.02.2019 14.02.2019
Faktúra 2019023 voda z povrchového odtoku za 1/19 56,29 s DPH 03/2010 08.02.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019024 Za dodávku tepla za 2/19 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 08.02.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.03.2019 14.03.2019
Faktúra 2019026 T-Mobile za uskutočnené hovory 1/2018 80,98 s DPH 5/2015 12.02.2019 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019027 za služby spojené s organizovaním LK 6 300,00 s DPH 14/2018 12.02.2019 Mgr. Iveta Lukáčová, AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2022306 fa/vyúčtovanie vodné a stočné od 21.9.2022-31.12.2022 1 287.99 s DPH 03/2010 dod.vody 03.01.2023 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.01.2023 13.01.2023
Faktúra 2019029 Farebné tonery 186,00 s DPH 18.02.2019 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019030 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 1/19 532,94 s DPH dod.č.1/2018 18.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019031 Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 1/19 721,21 s DPH 1/2014 18.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019032 za služby počítačovej siete SANET za 1. Q 149,37 s DPH 31021/01 20.02.2019 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.02.2019 14.03.2019
Zmluva i.č. 01/2023 Dohoda o spolupráci bezplnenia s DPH 16.01.2023 Centrum poradenstva a prevencie Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.01.2023
Faktúra 2019020 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 1/ 2019 13,65 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 08.02.2019 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019036 Elektronická schránka školy-seminár 60,00 s DPH 26.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2019 14.03.2019
Faktúra 2019037 Org.činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky 30,00 s DPH 01.03.2019 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2019 15.03.2019
Faktúra 2019038 SPP-za dodávku plynu za 03/2019 195,00 s DPH dod. č. 2/2014 04.03.2019 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.03.2019 15.03.2019
Zmluva i.č. 13/2022 Zmluva o spracovaní osobných údajov bezplnenia s DPH 16.12.2022 UP Déjeuner s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.12.2022
Zmluva i.č. 12/2022 Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP 9 306,00 s DPH 19.12.2022 CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.12.2022
Objednávka 19001 Stravné poukažky s DPH 18.01.2019 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.01.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4159

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum