Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017153 Za stavebné úpravy GaZš 35 679,12 s DPH 10/2017 13.09.2017 REMONY PLUS, s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.09.2017
Faktúra 2017140 za služby poč.siete SANET 7-9/2017 149,37 s DPH 31021/01 21.08.2017 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2017143 T-Mobile za uskutočnené hovory 7-8/2017 74,89 s DPH 5/2015 25.08.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.08.2017
Faktúra 2017148 SPP-za dodávku plynu za 9/2017 38,00 s DPH dodatok č. 2/2014 05.09.2017 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.09.2017
Faktúra 2017150 T-Com za uskutočnené hovory za 8/17 ŠJ 16,61 s DPH 5/2015 08.09.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.09.2017
Faktúra 2017151 T-Com za uskutočnené hovory za 8/17 21,02 s DPH 5/2015 08.09.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.09.2017
Faktúra 2017152 Vypracovanie PD a IČ 11 040,00 s DPH 4/2017 08.09.2017 Wohlfahrt architekti s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.09.2017
Faktúra 2017156 Nocľah - Csengettyu-Gyermekkórus 2 080,00 s DPH 13.09.2017 Kozségi Onkormányzat Gyermektábora Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.09.2017
Faktúra 2017137 za dodávku tepla za 8/2017 3 376,82 s DPH dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012 14.09.2017 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.08.2017
Faktúra 2017157 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 8/ 2017 0,15 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 18.09.2017 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.09.2017
Faktúra 2017158 vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 290,69 s DPH 03/2010 18.09.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.09.2017
Faktúra 2017159 za dodávku tepla za 9/2017 3 376,82 s DPH dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012 18.09.2017 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.09.2017
Objednávka 32 Renovácia vchodových dverí a zárobne s DPH 23.06.2017 DAMEL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 33 Preprava osôb Košice-Telkibánya Maďarsko s DPH 26.06.2017 Ciro Trans, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 34 Renovácia drevených rámov pri vchode s DPH 30.06.2017 DAMEL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 35 Renovácia drevených rámov pri vchode II.etapa 450,00 s DPH 26.07.2017 DAMEL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017139 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ 152,15 s DPH 1/2014 17.08.2017 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.08.2017
Faktúra 2017136 Prípravné práce +elektroinštalácie - Bethlen G. 36 000,00 s DPH 10/2017 11.08.2017 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.08.2017
Objednávka 37 Renovácia a zhotovenie pečiatok 126,57 s DPH 03.08.2017 Pečiatky-Vizitky s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2862

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum