Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2022025 fa/služby Slov.pošty VAKUP 3,04 s DPH žiadosť 01/2012 08.02.2022 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.02.2022
Faktúra 2022041 fa/služby VAKUP pre ŠJ 2,24 s DPH žiadosť 01/2012 10.03.2022 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.03.2022
Faktúra 2022067 FA/SLUžBY Vakup za 3/2022 Šj 2,72 s DPH žiadosť 01/2012 05.04.2022 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.04.2022
Faktúra 2021252 fa/poštové služby 3,04 s DPH žiadosť 01/2012 07.12.2021 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.12.2021
Faktúra 2021315 fa/spracovanie Vakup platieb za 12/2021 1,92 s DPH žiadosť 01/2012 10.01.2022 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.01.2022
Faktúra 269 fa/Euronet-mater. k PC 209,80 s DPH ústna obj.12/2016 22.12.2016 Euronet Kosice s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 257 fa/Euronet/kancelárske potreby ŠK 259,46 s DPH ústna obj.1/2016 15.12.2016 Euronet Kosice s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 254 fa/vypracovnie odbornej smernice VO v súlade 343/2015 Z.z. 120,00 s DPH ústna obj. 14.12.2016 AUTORITA s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 256 fa/Euronet kancelárske potreby 77,88 s DPH ústna obj. 15.12.2016 Euronet Kosice s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020176 právny kuriér pre školy 11/2020 - 10/2021 119,00 s DPH telefonická objednávka 15.10.2020 RAABE,s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.10.2020
Faktúra 2018270 Slávnostná recepcia-ukončenie roka - SF 342,00 s DPH telefonická objednávka 20.12.2018 BULL EVENT-Július Spišák Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra 2019179 Seminár-pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie 60,00 s DPH pozvánka 12.09.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.09.2019
Faktúra 2020052 Odborný seminár pre pracovníkov ŠJ 85,00 s DPH pozvánka 09.03.2020 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.02.2020
Faktúra 2019184 Dodržanie hyg.požiadaviek 90,00 s DPH pozvánka 18.09.2019 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.08.2019
Faktúra 2019134 seminár-Nový zákon o ped.zamest. a odbor.zamest. od 1.9.2019 45,00 s DPH na základe prihlášky 01.07.2019 JUDr.Bedlovičová spol s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.05.2019
Faktúra 2020013 Seminár-apl.prax v školstve-nová legislatíva 35,00 s DPH na základe prihlášky 29.01.2020 Kantorka, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.01.2020
Faktúra 2019081 Online kniha smernice a org. predpisy pre školstvo 190,20 s DPH na splátky po 47,- €, 4. spl. po 49,20 € 15.04.2019 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.04.2019
Faktúra 2019129 AsC Agenda Komplet - 100-399 žiakov 449,00 s DPH mailom obj. Mgr. Ferencei 24.06.2019 ASC Applied Software Consultants Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.06.2019
Faktúra 2019057 Verejná správa SR-ročný prístup 117,00 s DPH mailom obj. 27.03.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.03.2019
Faktúra 2021232 fa/školenie riaditeľka zákona č.138/2019 Z.z 45,00 s DPH emmailom 24.11.2021 JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3708

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum