Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018110 výroba a montáž lišty do ŠJ 72,00 s DPH 5006 11.06.2018 Cortec s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.06.2018
Zmluva i.č. 08/2018 Zmluva o dotácii BGA/1980/2018 600000Ft/1881.47 s DPH 14.05.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 09/2018 Darovacia zmluva bez určenia účelu 500,00 s DPH 18.06.2018 Right Power, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18021 Výmena ističa v hlavnej el. rozvodni s DPH 17.05.2018 Kravec Ján Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 1023 preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko s DPH 15.06.2018 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18024 zhotovenie výkazu výmeru stavebných prác na odstr. havarijného stavu TV s DPH 19.06.2018 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18025 v súlade so zml.č.10/2017 objednávame realizáciu multifunkčného ihriska umelou trávou 40 046,56 s DPH 19.06.2018 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18026 v súlade so zml.č.10/2017 objednávame výmenu okenných výplní na schodisku 20 393,22 s DPH 19.06.2018 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018108 T-Mobile za uskutočnené hovory 5/2018 84,18 s DPH 5/2015 11.06.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.06.2018
Faktúra 2018109 za dodavku tepla 6/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 11.06.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 2018111 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 5/18 508,56 s DPH dod.č.1/2018 14.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.06.2018
Faktúra 2018106 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 5/ 2018 15,15 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 08.06.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.06.2018
Faktúra 2018112 zabezpečenie školy v prírode od 11.6.-15.6.2018 2 150,00 s DPH 2/2018 zo dňa 14.2.2018 18.06.2018 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.06.2018
Faktúra 2018113 účastnický poplatok-odborný seminár pre ŠJ 20,00 s DPH 5007 21.06.2018 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.06.2018
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 6.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 21.06.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018114 ASC agenda komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 25.06.2018 ASC Applied Software Consultants Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.06.2018
Faktúra 2018115 Odmena za vydanie výpisu z reg. exekúcií 5,90 s DPH 03.07.2018 Slovenská komora exekútorov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.06.2018
Faktúra 2018116 SPP-za dodávku plynu za 7/2018 18,00 s DPH dodatok č. 2/2014 03.07.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3161

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum