Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017247 Poštový peňažný poukaz 108,00 s DPH 5032 12.12.2017 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2017
Faktúra 2017240 vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 543,52 s DPH 03/2010 06.12.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2017241 T-Com za uskutočnené hovory za 11/17 ŠJ 23,44 s DPH 5/2015 06.12.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2017242 T-Com za uskutočnené hovory za 11/17 GaZŠ 20,92 s DPH 5/2015 06.12.2017 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2017243 prenájom TV a šatne 37,90 s DPH 15/2017 06.12.2017 Gymnázium Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2017244 doména maraigimi.sk 14,28 s DPH 06.12.2017 Websupport, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2017245 Revízia signalizačného zariadenia 507,54 s DPH 2KS/2006 zo dňa 16.2.2006 07.12.2017 EMM plus s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2017246 Seminár-kvalitné a bezpečné potraviny v ŠJ 20,00 s DPH 07.12.2017 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2017
Zmluva i.č.18/2017 Dodatok č. 4 k Individuálnej zmluve o energ. službách s DPH 13.11.2017 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017248 za činnosť technika BOZP a PO 4.Q 2017 180,00 s DPH 1/2011 12.12.2017 Stredná odborná škola technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2017
Faktúra 2017238 Hračky pre ŠK 198,79 s DPH 59 04.12.2017 DRAČIK DIVI spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.11.2017
Faktúra 2017249 PC revue koplet na r.2018 26,00 s DPH 12.12.2017 DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.11.2017
Faktúra 2017251 Portal Direktor+Manažment školy 126,48 s DPH 12.12.2017 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.11.2017
Faktúra 2017252 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dodatok č. 2 12.12.2017 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2017
Faktúra 2017253 Kancelárske potreby,Switch,oprava PC 167,71 s DPH 13.12.2017 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2017
Faktúra 2017173 Za poskytnuté služby za teplo 10/17 3 376,82 s DPH dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012 09.10.2017 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.10.2017
Faktúra 2017255 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 11/ 2017 16,05 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 13.12.2017 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.12.2017
Faktúra 2017256 odstránenie havarijného stavu na potrubí,ktoré zvádza povrchovú vodu 444,00 s DPH 76 15.12.2017 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.12.2017
Zmluva i.č. 20/2017 Sponzorská zmluva 100,00 s DPH 15.12.2017 Ing. Roman Kojecký Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2862

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum