Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 5165 fa/INMEDIA/jogurt 156,60 s DPH 25.10.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 207 fa/Huiron/odvoz odpadu ŠJ 66,60 s DPH 04.11.2016 HU IRON s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 206 fa/SPP/dodávka zemného plynu 192,00 s DPH 04.11.2016 SPP a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5172 fa/Inmedia/potraviny 198,58 s DPH 02.11.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 205 fa/IQTech/oprava kopír.stroja 30,00 s DPH 02.11.2016 IQTech-Peter Ouzky Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 204 fa/ŠJ/obedy 4/2016 243,60 s DPH 02.11.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 203 fa/ŠJ/obedy 3/2016 1 079,96 s DPH 02.11.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5168 fa/Erik/slanina a šunk.saláma 100,51 s DPH 31.10.2016 ERIK s.r.o. - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5167 fa/ERIK/hov.a brav.mäso 590,11 s DPH 31.10.2016 ERIK s.r.o. - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5166 fa/TOiONO/zelenina,ovocie 680,83 s DPH 27.10.2016 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 201 fa/MagicPrint/kanc.-proj.ÚV SR/KNM 268,80 s DPH 26.10.2016 Magic Print s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 200 fa/Telkibanya/ubytov.proj.KNM 598,00 s DPH 26.10.2016 Kozségi Onkormányzat Gyermektábora Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 199 fa/Euronet/prenájom hud.nástr. 250,02 s DPH 26.10.2016 Euronet Kosice s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5164 fa/INMEDIA/mraz.hydina 368,15 s DPH 24.10.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 209 fa/ARTAX/proj.dokum. 180,00 s DPH 01/07/2016 04.11.2016 ARTAX s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5163 fa/INMEDIA/potraviny 787,49 s DPH 24.10.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 198 fa/SlovakTelekom/telefón 82,09 s DPH 24.10.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 197 fa/SOŠ veterinárna/deratizácia 25,00 s DPH 24.10.2016 SOŠ veterinárna Košice-Barca Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 196 fa/KOSIT/odvoz odpadu 187,68 s DPH 24.10.2016 KOSIT a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3161

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum