Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018211 Prepravné služby na Teambuilding-SF 364,00 s DPH 18057 05.11.2018 Jozef Pavčík Villa Krejza Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 2018204 T-Mobile za uskutočnené hovory 9/2018 84,18 s DPH 5/2015 15.10.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.10.2018
Faktúra 2018205 Rámovanie obrazov 109,80 s DPH 18053 18.10.2018 Gabriela Mitrová-MILA Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 2018206 preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko-Košice a späť 420,00 s DPH 18045 18.10.2018 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 2018207 Časopis Mladý Záchranár 30 11,60 s DPH 24.10.2018 Mladý záchranár, o.z. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.10.2018
Zmluva i.č. 14/2018 Zmluva o poskytnutí služieb 8 400,00 s DPH 26.10.2018 Mgr. IVeta Lukáčová - AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 15/2018 Dohoda o postúpení práv a povinností Bufet s DPH 09.11.2018 Ergoet s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 16/2018 Zmluva o poskytnutí služieb 8 400,00 s DPH 15.11.2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018208 Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos konferenciája 70,00 s DPH 24.10.2018 Zväz maďarských pedagógov na SR Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018209 Seminár-Vznik a ukončenie prac.pomeru 40,00 s DPH 25.10.2018 JUDr.Bedlovičová spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018210 Grafický lis 60x 90 1 670,00 s DPH 18059 05.11.2018 Kreatívny raj, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 2018212 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 05.11.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.11.2018
Faktúra 2018202 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 9/18 491,46 s DPH dod.č.1/2018 15.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.10.2018
Faktúra 2018213 SPP-za dodávku plynu za 11/2018 185,00 s DPH dodatok č. 2/2014 05.11.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.11.2018
Faktúra 2018214 Pracovné odevy 309,72 s DPH 18058 07.11.2018 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2018
Faktúra 2018215 vodné, stočné za 10/18 621,68 s DPH 03/2010 07.11.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.11.2018
Faktúra 2018216 voda z povrchového odtoku za 10/18 57,11 s DPH 03/2010 07.11.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.11.2018
Faktúra 2018217 Za dodávku tepla za 11/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 07.11.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.11.2018
Faktúra 2018218 T-Com za uskutočnené hovory za 9/18 GaZŠ 21,02 s DPH 5/2015 07.11.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3368

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum