Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva i.č. 14/2018 Zmluva o poskytnutí služieb 8 400,00 s DPH 26.10.2018 Mgr. IVeta Lukáčová - AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 13/2018 Kúpna zmuva - dodávka školské ovocie s DPH 27.09.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.3/2018 Výzva na predkladanie CP na ŠVP 2019 8 550.00 s DPH 16.10.2018 23.10.2018 21.06.2019 17.06.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018192 Complete First 2/e-učebnice angl. jazyka 825,00 s DPH 18055 05.10.2018 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018193 Tlač poštových peňažných poukazov 126,00 s DPH 5014 08.10.2018 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018200 Revízia exteriérového multifunkčného ihriska 50,00 s DPH 18054 09.10.2018 Ján Mandzák Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018205 Rámovanie obrazov 109,80 s DPH 18053 18.10.2018 Gabriela Mitrová-MILA Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 2018206 preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko-Košice a späť 420,00 s DPH 18045 18.10.2018 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 2018207 Časopis Mladý Záchranár 30 11,60 s DPH 24.10.2018 Mladý záchranár, o.z. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.10.2018
Zmluva i.č. 15/2018 Dohoda o postúpení práv a povinností Bufet s DPH 09.11.2018 Ergoet s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18045 preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko s DPH 05.09.2018 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 16/2018 Zmluva o poskytnutí služieb 8 400,00 s DPH 15.11.2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018208 Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos konferenciája 70,00 s DPH 24.10.2018 Zväz maďarských pedagógov na SR Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 2018209 Seminár-Vznik a ukončenie prac.pomeru 40,00 s DPH 25.10.2018 JUDr.Bedlovičová spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018210 Grafický lis 60x 90 1 670,00 s DPH 18059 05.11.2018 Kreatívny raj, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 2018211 Prepravné služby na Teambuilding-SF 364,00 s DPH 18057 05.11.2018 Jozef Pavčík Villa Krejza Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 2018214 Pracovné odevy 309,72 s DPH 18058 07.11.2018 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2018
Zmluva i.č. 17/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2018 37.9/mesačne s DPH 16.11.2018 Gymnázium Šrobárová Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 18/2018 Kúpna zmluva - uč.pomôcky fyzika 10 679,00 s DPH 23.11.2018 PMS Delta s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3678

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum