Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 2019155 Za poskytnuté právne služby 541,94 s DPH 19039 06.08.2019 JUDR.Jozef Chmura Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.08.2019 05.09.2019
Zmluva i.č. 16/2019 Kúpna zmluva-sedačka 301,36 s DPH 30.08.2019 KIKA nábytok Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.09.2019
Zmluva i.č. 17/2019 Dodatok č. 1 - k Zmluve o dielo Rekonštrukcia hav.stavu telocvične 7 193.35 s DPH 09.08.2019 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.09.2019
Zmluva i.č. 03/2019/ŠJ Kúpna zmluva o dodávke potravín - hrubý tovar 16 426,96 s DPH 15.08.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.09.2019
Zmluva i.č. 05/2019/ŠJ Kúpna zmluva o dodávke potravín - mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary 7 392,03 s DPH 30.08.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.09.2019
Zmluva Dodatočk č. 2 k Zmluve o Dodatok č. 2 k Zmluve o odob.obedov s DPH 30.08.2019 Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.09.2019
Zmluva i.č. 12A/2019 Zmluáva o prenájme neb.priestorov 360,68 s DPH 11.05.2019 Debreceni Egyetem Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.06.2019
Faktúra 2019150 39,24 39,24 s DPH 5011 06.08.2019 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.08.2019 05.09.2019
Faktúra 2019151 Aktualizácia+servis k progr.ŠJ 39,24 s DPH 5013 06.08.2019 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.08.2019 05.09.2019
Faktúra 2019154 Ročná odmena-Bezkriedy Plus 18.7.2019-17.7.2020 18,00 s DPH 06.08.2019 Komenský s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.08.2019 05.09.2019
Faktúra 2019160 Rekonštrukcia havarijného stavu telocvične 77 519,87 s DPH 15.08.2019 REMONY PLUS s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.08.2019 18.09.2019
Faktúra 2019147 výrub stromov 330,00 s DPH 19038 26.07.2019 Práce vo výškach Všehochuť s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.08.2019 09.08.2019
Zmluva i.č. 18/2019 Zmluva o dielo 2 361,00 s DPH 19.09.2019 Andreánsky s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.09.2019
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku šk.ovocia k Zmluve na dodávku šk.ovocia s DPH 08.09.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.09.2019
Zmluva Dodatok č. 2 Zmluva na odber obedov s DPH 18.09.2019 SZŠ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.09.2019
Faktúra 2019165 hygienické potreby pre ŠJ 177,12 s DPH 5016 22.08.2019 Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.08.2019 19.09.2019
Faktúra 2019166 maraigimi-1 od 24.8.2019 - 23.8.2020 61,92 s DPH 26.08.2019 Web Support s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.08.2019 19.09.2019
Faktúra 2019167 čistiace potreby pre ŠJ 209,55 s DPH 5015 27.08.2019 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.08.2019 19.09.2019
Faktúra 2019168 Zhotovenie a montáž regul.odtokov daždových zvodov 240,48 s DPH 19040 02.09.2019 REMONY PLUS s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.09.2019 20.09.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4159

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum