Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2017238 Hračky pre ŠK 198,79 s DPH 59 04.12.2017 DRAČIK DIVI spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.11.2017
Objednávka 76 odstránenie havarijného stavu na potrubí,ktoré zvádza povrchovú vodu s DPH 28.11.2017 REMONY PLUS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 75 likvidácia chemikálii s DPH 28.11.2017 EKO LOG, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č.17/2017 Zmluva o prenájme tlačového zariadenia 5.00/za24mesiacov bez DPH 24.11.2017 Magic Print, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka ZŠ
Faktúra 2017233 Revízia komínového telesa 66,00 s DPH 5026 29.11.2017 Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 01.12.2017
Faktúra 2017235 uč.pomôcky do laboratória chémia 3 041,77 s DPH 29.11.2017 Conatex-Didactic učební pomucky,s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 01.12.2017
Faktúra 2017236 čistiace prostriedky 21,50 s DPH 67 04.12.2017 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.12.2017
Faktúra 2017237 revízia hasiacích prístrojov a hydrantov 66,00 s DPH 77 04.12.2017 Stredná odborná škola technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.12.2017
Faktúra 2017244 doména maraigimi.sk 14,28 s DPH 06.12.2017 Websupport, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.12.2017
Objednávka 70 Pracovné odevy s DPH 16.11.2017 Emília Bucsková emCar Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017246 Seminár-kvalitné a bezpečné potraviny v ŠJ 20,00 s DPH 07.12.2017 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 08/2017 Výzva na predkladanie CP: Obstaranie LV 2018 8612.50PHZ s DPH 18.02.2018-23.02.2018 14.12.2017 do 12.00 hod. 23.02.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva i.č.18/2017 Dodatok č. 4 k Individuálnej zmluve o energ. službách s DPH 13.11.2017 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017247 Poštový peňažný poukaz 108,00 s DPH 5032 12.12.2017 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2017
Faktúra 2017249 PC revue koplet na r.2018 26,00 s DPH 12.12.2017 DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.11.2017
Faktúra 2017251 Portal Direktor+Manažment školy 126,48 s DPH 12.12.2017 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.11.2017
Faktúra 2017253 Kancelárske potreby,Switch,oprava PC 167,71 s DPH 13.12.2017 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2017
Objednávka 74 Sáčkky do vysávačov s DPH 27.11.2017 EMTE s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 72 Hygienické potreby s DPH 22.11.2017 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3277

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum