Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 2019230 Pracovné odevy 362,36 s DPH 19065 12.11.2019 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019215 teleskopické tlmiče na opravu IT v tr. 205 216,00 s DPH 19061 24.10.2019 František Roszkos Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.10.2019 14.11.2019
Faktúra 2019216 viazanie triedných výkazov a protokol o maturitných skúškach 72,00 s DPH 19060 29.10.2019 Andrej Višňovský Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.11.2019 14.11.2019
Faktúra 2019217 služba občasného dozorovania na stavbe "Rekonštrukcia TV" 2 880,00 s DPH 19035 04.11.2019 wohlfahrt architekti, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.11.2019 14.11.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2019/331 Obstaranie lyžiarskeho zájazdu 2020 7 867.00 s DPH 19.11.2019 26.11.2019 do 12:00 hod. 28.02.2020 12.12.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 19.11.2019
Zmluva Opätovný zámer na prenájom školského bufetu s DPH 22.11.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2019
Zmluva i.č. Darovacia zmluva 4/2019 Darovacia zmluva 100,00 s DPH 14.11.2019 Luminosus,n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.11.2019
Faktúra 2019218 Mikro Mop F-40 biely pre upratovačky 60,00 s DPH 19063 05.11.2019 B2B Partner s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2019 02.12.2019
Faktúra 2019222 hygienické potreby pre ŠJ 236,52 s DPH 5019 06.11.2019 Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.11.2019 02.12.2019
Faktúra 2019224 čistiace potreby pre ŠJ 754,02 s DPH 5020 08.11.2019 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.11.2019 02.12.2019
Zmluva i.č. 21/2019 Dodatočk.2 k Zmluve o dodávke didaktických pomôcok 0,00 s DPH 28.11.2019 Metodické pedagogické centrum Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.12.2019
Faktúra 2019231 Revízia el. zariadení pre ŠJ 348,00 s DPH 5022 13.11.2019 Kravec Ján Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019201 za PD odstr.havarijného stavu oplotenia 900,00 s DPH 07.10.2019 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 05.11.2019 14.11.2019
Faktúra 2019232 OŠ a prehliadka plynových zariadení v ŠJ 221,70 s DPH 5021 13.11.2019 S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019235 čistiace prostriedky pre GaZŠ 1 183,40 s DPH 19064 15.11.2019 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019237 Kancelárske pomôcky 351,07 s DPH 19068 18.11.2019 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019238 Projektor do tr. 313 379,20 s DPH 19067 18.11.2019 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019239 Virtuálna knižnica 2020/1-2020/12 198,72 s DPH 19.11.2019 Komenský s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.11.2019 05.12.2019
Faktúra 2019243 Pracovné odevy pre ŠJ 740,83 s DPH 5023 22.11.2019 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.11.2019 05.12.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4364

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum