Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 2020007 koberec do telocvične podľa vl.výberu 253,46 s DPH 20002 15.01.2020 Interier Invest s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2020 04.02.2020
Objednávka 19083 havarijný stav svetelného a zásuvkového obvodu v tr. 103 s DPH 20.12.2019 ELMONT- Ing. Szabó Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.01.2020
Zmluva Dohoda o postúpení práv a povinností k Zmluve ič.23/2019 Dohoda o postúpení práv a povinností s DPH 21.01.2020 AMOS agency s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.01.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k Odb.Zmluve č. 1/2019 Dodatok č. 1 s DPH 28.01.2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Konzervatorium , Timonova 2, 04001 Košice Mgr. art. Aneta Hollá riaditeľka školy 28.01.2020
Zmluva Dodatok č. 3 k Odbe. zmluve Dodatok č. 3 k zmluve na odber stravy s DPH 28.01.2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Rusínkova Viera , riaditeľka školy 28.01.2020
Objednávka 20001 Notársky úkon - overovanie s DPH 07.01.2020 Notársky úrad JUDr.Ondrušeková Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.01.2020
Objednávka 20002 koberec do telocvične podľa vl.výberu s DPH 15.01.2020 Interier Invest s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.01.2020
Objednávka 20003 Márai Stúdio na 15.2.2020 od 7,30 hod.do 10,30 hod. s DPH 28.01.2020 Divadlo Thália Színház Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.01.2020
Objednávka 2004 cateringové služby na 14.2.2020 s DPH 29.01.2020 ArteSec s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.01.2020
Objednávka 20005 závesovina v rozmere 3x8,40 m, podľa vl.výberu s DPH 29.01.2020 Anjel * Metrový textil , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.01.2020
Objednávka 20006 Stravné poukažky za 3,83 € s DPH 29.01.2020 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 2020001 Notársky úkon - overovanie 6,38 s DPH 2001 07.01.2020 Notársky úrad JUDr.Ondrušeková Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.01.2020 04.02.2020
Faktúra 2020012 MŠ+Direktor 152,00 s DPH 23.01.2020 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.01.2020 04.02.2020
Objednávka 19081 Slávnostná recepcia-ukončenie kal.roka s DPH 16.12.2019 ArteSec s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 2020013 Seminár-apl.prax v školstve-nová legislatíva 35,00 s DPH na základe prihlášky 29.01.2020 Kantorka, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.01.2020 04.02.2020
Faktúra 2020014 Stravné poukažky za 3,83 € 1 157,40 s DPH 20006 30.01.2020 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.01.2020 04.02.2020
Zmluva i.č. 01/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 100,00 s DPH 10.02.2020 Lifted s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.02.2020
Zmluva Dohoda o zrušení zmluvy č. 12/2011 Zmluvy o poskytnutí služieb BOZP a PO s DPH 13.02.2020 SOŠ Technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.02.2020
Zmluva i.č. 02/2020 Zmluva o poskytnutí služieb BOZP, PO 180/kvartálne s DPH 14.02.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4555

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum