Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva Darovacia zmluva č. 12018 Darovacia zmluva č.1/2018 3 519,50 s DPH 25.01.2018 Združenie Maďarských rodičov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.1/2018 Výzva na predkladanie CP: Obstaranie Školy v prírode 2018 8 900,00 s DPH 19.01.2018 25.1.2018 do 12.00 hod. 06/2018 11.-.15.6.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018001 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH 11.01.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.01.2018
Faktúra 2018002 legislatívne zmeny pre VS +prístup do archívu 81,00 s DPH 16.01.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.01.2018
Faktúra 2018013 obedové stravné lístky 278,80 s DPH 18004 05.02.2018 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.01.2018
Faktúra 2018014 Aktuálne grantové výzvy na predkl.rojektov z EU fondov 24,00 s DPH 07.02.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.01.2018
Faktúra 2018021 Verejná správa SR-ročný prístup 96,00 s DPH 12.02.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.01.2018
Zmluva i.č. 02/2018 Zmluva o poskytnutí služieb ŠvP 8 850,00 s DPH 14.02.2018 CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018026 Oplachový prostriedok do ŠJ 65,40 s DPH 15.02.2018 ECOCLEAR, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.02.2018
Zmluva i.č.22/2017 Zmluva o dotácii pre Spev.zbor Zvončeky 775000HUF/2500 s DPH 05.12.2017 Národný fond kultúry, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č.23/2017 Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 29.12.2017 ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č.03/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke EE 500/mesačne s DPH 06.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018029 Publikávcia účtovné súvzťažnosti na r.2018 pre RO 31,30 s DPH 21.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
Objednávka 18001 objenávame u Vás dodávku a montáž nového projektora do tr.202 s DPH 15.01.2018 MB TECH BB s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18002 objednávame u Vás peklad zmluvy z maď.jazyka do slov.jazyka s DPH 16.01.2018 Mgr. Andrea Gablyaszová Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18003 objednávame u Vás predplatné na portál www.vssr.sk na dobu 14 mesiacov s DPH 18.01.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 18004 Objednávame u Vás stravné lístky v nominálnej hodnote 3,38 278,80 s DPH 30.01.2018 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.1/2010 Zmluva o zabezpečení dodávky stravy zamestnancom 2.59/1vydanéjedlo s DPH 15.01.2018 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17,Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Zmluva I.č.21/2017 Zmluva o dodávke didaktických pomôcok Englisch GO 1 260.00 s DPH 19.12.2017 Metodicko pedagogické centrum Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3368

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum