Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 5128 fa/Inmedia sro - nákup potravín 978,46 s DPH 14.09.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5122 fa/Inmedia sro - nákup potravín 505,69 s DPH 31.08.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5123 fa/Erik sro - nákup mäsa 26,04 s DPH 31.08.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 140 fa/Rádio-Amat.Shott.sro-nákup ozvuč.techn./proj.ĽP/ 548,70 s DPH 03.09.2015 Rádio-Amatér Schotter, s.r.o 17.01.2017
Faktúra 141 fa/SPP as - dod.zem.plynu za 9/2015 34,00 s DPH 03.09.2015 SPP a.s. 17.01.2017
Faktúra 142 fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Csurkó/ 15,12 s DPH 08.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 17.01.2017
Faktúra 143 fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Eotvos/ 15,12 s DPH 08.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 17.01.2017
Faktúra 144 fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Hajas/ 15,12 s DPH 08.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 17.01.2017
Faktúra 145 fa/VVS as - vodné,stočné za 08/2015 188,29 s DPH 09.09.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 146 fa/VVS as - zrážková voda za 08/2015 60,23 s DPH 09.09.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 5124 fa/Ryba Ke sro - nákup potravín 58,02 s DPH 10.09.2015 RYBA Košice spol.s r.o 17.01.2017
Faktúra 5126 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 42,34 s DPH 10.09.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 147 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - poskytnuté obedy/proj.ĽP/ 102,06 s DPH 14.09.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 5127 fa/Inmedia sro - nákup potravín 894,40 s DPH 14.09.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5125 fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny 884,90 s DPH 15.09.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 139 fa/Ševt as - nákup tlačív 18,67 s DPH 27.08.2015 ŠEVT a.s. 17.01.2017
Faktúra 148 fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 09/2015 3 376,82 s DPH 16.09.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
Faktúra 149 fa/Wolters Kluwer sro - predplatné na r.2016/Manažment školy v praxi/ 111,74 s DPH 16.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 150 fa/Sanet - služby poč.siete za 7-9/2015 149,37 s DPH 16.09.2015 SANET 17.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4159

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum