Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dodatok č. 01/2017 k odb.zmluve č.1/2010 Odberateľská zmluva o zabezpečení posk.stravovania zamestnancom 2.45/1jedlo s DPH 20.01.2017 Súkromná zubná ambulancia Mudr. Paulína Šimonová MUDr. Paulína Šimonová štatutár organizácie
Faktúra 2019065 T-Com za uskutočnené hovory za 3/19 GaZŠ 20,64 s DPH 5/2015 08.04.2019 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.04.2019
Objednávka 19014 8 ks futbalových lôpt značky ADIDAS 162,56 s DPH 18.03.2019 NWT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19015 ubytovanie s raňajkami pre účastníkov "PMR" 2noci s DPH 02.04.2019 Ives Košice, Školiace stredisko Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 05/2019 Dodatok k Zmluve o pevnej sieti 20.64/mesačne s DPH 04.04.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Zámer na prenájom školského bufetu s DPH 02.05.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 06_2019 Darovacia zmluva 5 000,00 s DPH 10.04.2019 Generálny konzulát Maďarska v Košiciach Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 07_2019 Zmluva o posk.verejných služieb riaditeľ,zástupkyne 32.80/mesačnedvastriebornépaušály s DPH 10.04.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 08_2019 Zmluva o posk.verejných služieb ekon.úsek 12.80/mesačnestriebornýpaušál500MBdáta s DPH 12.04.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2019061 voda z povrchového odtoku za 3/19 53,48 s DPH 03/2010 03.04.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.04.2019
Faktúra 2019062 vodné, stočné za 3/19 418,18 s DPH 03/2010 04.04.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.04.2019
Faktúra 2019063 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 04.04.2019 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.04.2019
Faktúra 2019064 Za medzinárodnú prepravu osôb 3 000,00 s DPH 19022 08.04.2019 BOM-EX MI, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.04.2019
Faktúra 2019066 T-Com za uskutočnené hovory za 3/19 ŠJ 16,34 s DPH 5/2015 08.04.2019 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.04.2019
Objednávka 19012 Gymnastická lavička 2m s DPH 14.03.2019 Sagansport s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 1Q/2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu scenounad1000.00za1Q/2019 s DPH 30.04.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2019067 farebný toner na "PMR" 186,00 s DPH 19020 09.04.2019 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.04.2019
Faktúra 52019068 Odborný seminár pre ŠJ 20,00 s DPH Prihláška 12.04.2019 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.04.2019
Faktúra 2019069 Občerstvenie na "PMR" 110,93 s DPH 19024 12.04.2019 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.04.2019
Faktúra 2019070 Toaletný papier pre "PMR" 156,00 s DPH 19023 12.04.2019 Libor Kozák - KC TRADE Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3708

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum