Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2016ŠJ Odberateľská zmluva 1.16zajedenobed s DPH 29.01.2016 REGINA-Domov sociálnych služieb RNDr.Monika Bérešová riaditeľka 29.01.2016
Zmluva 02/2016ŠJ Odberateľská zmluva 1.34zajedenobed s DPH 09.09.2016 Detský domov Košická Nová Ves Mgr. Iveta Lumtzerová riaditeľka 09.09.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva-Oprava odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie s DPH 20.10.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 20.10.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 príloha k výzve PD TS s DPH 20.10.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 20.10.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 príloha k výzve - návrh zmluvy - zmluva s DPH 20.10.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 20.10.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 príloha k výzve - návrh zmluvy - výkaz-výmer s DPH 20.10.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 20.10.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie s DPH 28.10.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 31.10.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva-Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie s DPH 28.10.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 31.10.2016
Zmluva 2/2016 Oprava odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie s DPH 11.11.2016 REMONY PLUS, s.r.o Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s v.j.m. Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.11.2016
Zmluva 04/2016 Zmluva o poskytnutí fin. daru podľa §628až630 OZ 108,23 s DPH 20.10.2016 Nadácia Petit Academy Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.11.2016
Zmluva 01/07/2016 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy 1 920,00 s DPH 07.10.2016 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.11.2016
Zmluva 3/2016 Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie s DPH 24.11.2016 REMONY PLUS, s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.11.2016
Zmluva 1/2016 Odstránenie statických porúch vonkajšieho schodiska 55 283,57 s DPH 21.07.2016 BLS com. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.11.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku s DPH 02.12.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 02.12.2016
Zmluva 05/2016 Zmluva o poskytovaní služieb uzatv. podľa §269 OZ 124/dieťado15rokov.129/dieťanad15rokov s DPH 29.12.2016 Drahoslava Juhásová - detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.12.2016
Zmluva I.Č. 07/2016 Zmluva o poskytntí dotácia BGA/TO/10324/5/2016 313249.11/98000000HUF s DPH 23.12.2016 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.12.2016
Zmluva i.č. 06/2016 Kolektívna zmluva 2017 s DPH 30.12.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.01.2017
Faktúra 2017012 fa/nákup odbornná literatúra 49,50 s DPH 06.02.2017 Ajfa+avis s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.01.2017 12.01.2017
Faktúra 273 fa/odborná tlač Československý časopis pre fyziku, roč.2016 7,00 s DPH emailová 09.01.2017 Jednota slovenských matematikov a fyzikov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.01.2017 16.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4555

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum