Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 123 fa/Borema sro - oprava skladu zemiakov pre ŠJ 999,00 s DPH 03.08.2015 BOREMA, s.r.o.
Faktúra 110 fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za II.Q 2015 180,00 s DPH 08.07.2015 Stredná odborná škola technická
Faktúra 111 fa/SPP as - dodávka plynu za 7/2015 do ŠJ 16,00 s DPH 08.07.2015 SPP a.s.
Faktúra 112 fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr. do ŠJ 98,92 s DPH 08.07.2015 HERMAS spol, s.r.o.
Faktúra 113 fa/Sl. Telekom - sl.pev.siete za 6/2015 ŠJ 26,05 s DPH 09.07.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 114 fa/Sl. Telekom - sl.pev.siete za 6/2015 45,43 s DPH 09.07.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 115 fa/Dalkia Komfort - energie za 7/2015 3 376,82 s DPH 09.07.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Faktúra 116 fa/Soft-Gl sro - aktual.a servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 09.07.2015 SOFT-GL s.r.o.
Faktúra 117 fa/VVS as - vodné,stočné za 6/2015 421,67 s DPH 09.07.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s.
Faktúra 118 Gynázium - prenájom telocvične 72,80 s DPH 13.07.2015 Gymnázium
Faktúra 119 E.T.K. - maliarske a natieračské práce 970,76 s DPH 13.07.2015 E.T.K, s.r.o. Okružná 9
Faktúra 120 fa/VVS as - zrážková voda za 6/2015 58,28 s DPH 13.07.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s.
Faktúra 121 fa/Sl.Telecom as - sl.mobilnej siete za 15.6.-14.7.2015 69,66 s DPH 03.08.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 122 fa/Petit Press as - inzercia v novinách 20,00 s DPH 03.08.2015 Petit Press, a.s.
Faktúra 124 fa/Hernád sro - odber časop. Kassai Figy. na r.2015 24,00 s DPH 04.08.2015 HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O.
Faktúra 109 fa/Cubs sro - vyprac.univ.int.dokum. 48,00 s DPH 01.07.2015 CUBS plus, s.r.o.
Faktúra 125 fa/SPP as - dodávka plynu za 08/2015 16,00 s DPH 05.08.2015 SPP a.s.
Faktúra 126 fa/Elektroservis VV sro - oprava el.rúry v ŠJ 214,14 s DPH 05.08.2015 Elektroservis VV, s.r.o.
Faktúra 127 fa/VVS as - vodné,stočné za 07/2015 98,12 s DPH 06.08.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3277

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum