Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 115 fa/Dalkia Komfort - energie za 7/2015 3 376,82 s DPH 09.07.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Faktúra 5116 fa/Inmedia sro - nákup potravín 911,86 s DPH 29.06.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ
Faktúra 5117 fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky 19,69 s DPH 29.06.2015 VAMEX a.s.
Faktúra 5118 fa/Milk-Agro sro - nákup potravín 24,99 s DPH 30.06.2015 MILK-AGRO s.r.o - ŠJ
Faktúra 5119 fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny 964,25 s DPH 30.06.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ
Faktúra 107 fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 6/2015 66,60 s DPH 01.07.2015 HU IRON s.r.o.
Faktúra 108 fa/Mediatel sro - inzercia školy 180,00 s DPH 01.07.2015 Mediatel spol.s.r.o.
Faktúra 109 fa/Cubs sro - vyprac.univ.int.dokum. 48,00 s DPH 01.07.2015 CUBS plus, s.r.o.
Faktúra 5120 fa/Erik sro - nákup mäsa 10,72 s DPH 06.07.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ
Faktúra 110 fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za II.Q 2015 180,00 s DPH 08.07.2015 Stredná odborná škola technická
Faktúra 111 fa/SPP as - dodávka plynu za 7/2015 do ŠJ 16,00 s DPH 08.07.2015 SPP a.s.
Faktúra 112 fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr. do ŠJ 98,92 s DPH 08.07.2015 HERMAS spol, s.r.o.
Faktúra 113 fa/Sl. Telekom - sl.pev.siete za 6/2015 ŠJ 26,05 s DPH 09.07.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 114 fa/Sl. Telekom - sl.pev.siete za 6/2015 45,43 s DPH 09.07.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 116 fa/Soft-Gl sro - aktual.a servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 09.07.2015 SOFT-GL s.r.o.
Faktúra 5114 fa/Erik sro- nákup mäsa 6,23 s DPH 29.06.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ
Faktúra 117 fa/VVS as - vodné,stočné za 6/2015 421,67 s DPH 09.07.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s.
Faktúra 118 Gynázium - prenájom telocvične 72,80 s DPH 13.07.2015 Gymnázium
Faktúra 119 E.T.K. - maliarske a natieračské práce 970,76 s DPH 13.07.2015 E.T.K, s.r.o. Okružná 9
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2983

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum