Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2022069 fa/vodné,stočné za 4/2022 150,00 s DPH 03/2010 dod.vody 07.04.2022 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.04.2022
Faktúra 2022062 fa/BOZP za 1Q/2022 180,00 s DPH i..č 02/2020 01.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.04.2022
Faktúra 2022065 fa/Dodávka plynu za 4/2022 46,00 s DPH 04.04.2022 SPP a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.04.2022
Faktúra 2022068 fa/poplatok za poskytnuté služby VL 12/2021-02/2022 20,88 s DPH i. č. 01/2021 06.04.2022 Solitea Slovensko, a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.04.2022
Faktúra 2022070 mobilné služby,refundácia mob.služieb Krajské kolo PMR 65,30 s DPH 08.04.2022 O2Slovakia s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.04.2022
Faktúra 2022063 fa/Energ.služby 4/2022 3 199.27 s DPH 04.04.2022 Veolia Energia Komfort Košice , a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.04.2022
Faktúra 2022066 fa/likvidácia bio odpadu 66,60 s DPH Dodatok č.2 04.04.2022 HU IRON s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.04.2022
Faktúra 2022061 fa/doplnenie dvierok ku zostavám interiéru 804,00 s DPH i.č.. 05/2022, dodatok č. 01 01.04.2022 HATOPtrend, s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.04.2022
Faktúra 2022060 fa/vodné,stočné 7.12.2021-31.03.2022 1 238.60 s DPH 03/2010 dod.vody 31.03.2022 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.04.2022
Faktúra 2022067 FA/SLUžBY Vakup za 3/2022 Šj 2,72 s DPH žiadosť 01/2012 05.04.2022 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.04.2022
Faktúra 2022064 fa/nákup tonerov 31,20 s DPH 5003 i.č. 17/2017 04.04.2022 Magic Print s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 2022059 fa/Montáž tabule Dubno so stojanom 135,36 s DPH 22017 30.03.2022 ŠKOLEX , spol. s .r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.03.2022
Faktúra 2022058 fa/Nákup a dodanie Triptych keramic VErtikal V31 komplet 1 158.36 s DPH 22016 i.č.:KZ 21/2018 30.03.2022 LINEA SK, spol.s r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.03.2022
Faktúra 2022057 fa/aplikačné a systémové konzultácie VEma 126,96 s DPH i. č. 01/2021 29.03.2022 Solitea Slovensko, a.s. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.03.2022
Faktúra 2022056 Fa/ Zhotovenie typizovanej interiérovej zostavy do ZŠ 10 824.00 s DPH i.č.. 05/2022 29.03.2022 HATOPtrend, s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.03.2022
Faktúra 2022049 fa/dodatočný členský príspeovok Dofe 340,00 s DPH 16.03.2022 The Duke of Edinburgh´s International Aw Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.03.2022
Faktúra 2022055 fa/nové rolety do tried m.e H-12,201,205,214 1 254.00 s DPH 22018 29.03.2022 ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.03.2022
Faktúra 2022054 fa/nákup a dodávka Dubno tabule Keramic na ZŠ 944,35 s DPH 22017 25.03.2022 ŠKOLEX , spol. s .r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.03.2022
Faktúra 2022051 fa/ročné predplatné Sˇkola 2022 26,00 s DPH elektronická 23.03.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.03.2022
Faktúra 2022048 fa/nákup SL s poplatkom 956,45 s DPH i.č. 02/2022 17.03.2022 UP Déjeuner s.r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.03.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3708

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum