Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2021027 Dodávka stravných poukážok 268/0.73 s DPH i.č. 03/2021 15.02.2021 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.02.2021
Zmluva ič. 02/2021/EÚ Kúpna zmluvy - IKT pomôcky projekt ZŠ 13 331,00 s DPH 12.02.2021 Datacomp s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2021025 Elektrina - dodávka a distribúcia za 1/2021 GaZŠ 191,26 s DPH 1/2014 12.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.02.2021
Faktúra 2021024 Elektrina - dodávka a distribúcia za 1/2021 ŠJ 163,46 s DPH 1/2014 12.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.02.2021
Faktúra 2021022 Slovak Telekom - uskutočnené hovory za 01/21 - GaZŠ 20,72 s DPH 05/2019 dod. č. 6 09.02.2021 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.02.2021
Faktúra 2021021 T-Com za uskutočnené hovory za 01/21 ŠJ 9,60 s DPH 05/2019 dod. č. 6 09.02.2021 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.02.2021
Faktúra 2021020 O2 za uskutočnené hovory za 1/2021 38,45 s DPH č.7/2019 a 8/2019 09.02.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.02.2021
Faktúra 2021014 poskytovanie PZS 2020 228,00 s DPH 3/2014 zo 17.12.14 05.02.2021 BE-SOFT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.02.2021
Faktúra 2021016 Učebnice pre ZŠ z projektu 1 681,21 s DPH 03.02.2021 Distribučná agentúra - AD REM Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 2021015 predplatné časopisu ŠKOLA 2021 26,00 s DPH 21002 03.02.2021 JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.02.2021
Zmluva i.č. 03/2021 Rámcova zmluva dodanie stravných lístkov 11 167,16 s DPH 03.02.2021 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2021013 dodávka plynu za 02/2021 78,00 s DPH dod. č. 2/2014 02.02.2021 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.02.2021
Faktúra 2021012 ročný členský poplatok 2021 33,00 s DPH 31021/01 01.02.2021 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.02.2021
Objednávka 21003 dodávka tonerov pre školu s DPH 29.01.2021 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 02/2021 Dezinfekcia priestorov objektu Gymnázium a ZŠ S. Máraiho v vjm. 2 123,28 s DPH 29.01.2021 ASANARATES s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 21002 predplatné ŠKOLA 2021 s DPH 29.01.2021 JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/035 Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ s DPH 25.01.2021 29.1.2021 do 12:00 hod. 31.03.2021 01.02.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2021/036 Výzva na predloženie ponúk - ZsNH §117- Stravné poukážky 2021 11 168.28 s DPH 25.01.2021 1.2.2021 do 12:00 hod. 28.02.2022 01.02.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2021011 metrológia - overenie váh a závaží ŠJ 50,64 s DPH 25.01.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.01.2021
Faktúra 2021010 personálne a mzdové služby za 01/2021 900,00 s DPH 20.01.2021 Ingrid Bajzíková, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3161