Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Objednávka 19053 farebný toner do tlačiarne Brother s DPH 10.09.2019 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19056 1x streebassketbalová doska 120x90 cm vrátane montáže a prísl. 2x čistiace rohože pred TV s DPH 23.09.2019 Darien, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 4Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 bez DPH 31.12.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
VO: Súhrnná správa 3Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 bez DPH 30.09.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
VO: Súhrnná správa 2Q2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 bez DPH 30.06.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva Zámer na prenájom školského bufetu s DPH 25.09.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19055 Zverejnenie v tlači prenájom nebytového priestoru s DPH 23.09.2019 PETIT PRESS, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19054 učebnice cudzieho jazyka pre šk.r.2019/2020 pre 3,4a5ročník ZŠ s DPH 13.09.2019 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19052 žalúzie do miestnosti 212 a 212a s DPH 10.09.2019 RAKY stav, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19058 1x interaktívne pero s DPH 27.09.2019 František Rozskos Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19051 hygienické potreby pre GaZŠ s DPH 05.09.2019 Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19050 VKK 7m3 na vyradený školský nábytok 12.9.2019 na 7,00 hod. s DPH 04.09.2019 KOSIT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19049 revízia multifunkčného športového ihriska a športových zariadení v telocvični s DPH 03.09.2019 Ján Mandzák Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19048 Korkové tabuľe v MDF ráme WOOD (150x100) 2 ks s DPH 03.09.2019 BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19047 Stravné poukažky za 3,83 € s DPH 02.09.2019 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19046 Spotrebný materiál-podľa vlastného výberu s DPH 30.08.2019 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19045 učebnice cudzieho jazyka English World PB 1,2,3 s DPH 27.08.2019 OXIKO jazykové knihy Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19057 Oprava tlačiarne HP 1515 s DPH 23.09.2019 Peter Ouzký - IQ Tech Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19059 Oprava kavovaru Elektrolux 260 s DPH 27.09.2019 Marton Servis-Marton Július Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/3708