Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018238 Revízia el. zariadení v ŠJ 270,00 s DPH 27.11.2018 Kravec Ján Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.11.2018
Zmluva i.č. 20/2018 Kúpna zmluva na konvektomat s príslušenstvom 14 985.00 s DPH 10.12.2018 CORA GASTRO S.R.O. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 20A / 2018 Zmluva o poskytnutí poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 10.12.2018 EUprojectv, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 22/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 10.12.2018 EUprojects, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 19/2018 Kúpna zmluva - UP keramická dielňa 3 324,00 s DPH 13.12.2018 PECE, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018231 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 10/18 487,40 s DPH 1/2014 16.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Faktúra 2018233 nákup tonerov 228,00 s DPH 20.11.2018 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2018
Faktúra 2018234 za služby počítačovej siete SANET za 4. Q 149,37 s DPH 31021/01 20.11.2018 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Faktúra 2018235 odborná prehliadka plynového zariadenia 220,00 s DPH 21.11.2018 Slavomír Gerenda,Montex Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.11.2018
Faktúra 2018237 Virtuálna knižnica za obdobie 1-12/2019 198,72 s DPH 27.11.2018 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 2018242 maraigimi.sk (sk.doména) od 16.12.18-16.12.19 14,28 s DPH 04.12.2018 Websupport, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.12.2018
Faktúra 2018229 Školenie-Plná škola 90,63 s DPH 15.11.2018 Než zazvoní, s..r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Faktúra 2018243 SPP-za dodávku plynu za 12/2018 218,00 s DPH dodatok č. 2/2014 05.12.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2018244 Odvoz KBO zo ŠJ 66,60 s DPH dod.č. 2 05.12.2018 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.12.2018
Faktúra 2018245 vodné, stočné za 11/18 507,38 s DPH 03/2010 05.12.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2018
Faktúra 2018248 T-Com za uskutočnené hovory za 11/18 ŠJ 15,73 s DPH 5/2015 06.12.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2018249 T-Com za uskutočnené hovory za 11/18GaZŠ 21,30 s DPH 5/2015 06.12.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2018250 voda z povrchového odtoku za 10/18 55,27 s DPH 03/2010 06.12.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2018251 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 11/ 2018 22,05 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 06.12.2018 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3708