Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 2019287 O2 za uskutočnené hovory za 12/19 44,17 s DPH č.7/2019 a 8/2019 08.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.01.2020 23.01.2020
Faktúra 2019255 za maraigimi.sk (.sk doména) 14,28 s DPH 09.12.2019 Web Support s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019261 Školská brána - výmena 1 181,00 s DPH 18/2019 11.12.2019 Andreansky s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019262 T-Com za uskutočnené hovory za 11/19 GaZŠ 20,81 s DPH 05/2019 dod. č. 6 12.12.2019 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019263 T-Com za uskutočnené hovory za 11/19 ŠJ 14,30 s DPH 05/2019 dod. č. 6 12.12.2019 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019264 za činnosť technika BOZP a PO 4.Q 2019 180,00 s DPH 1/2011 12.12.2019 SOŠ technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019265 Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 11/19 778,37 s DPH 1/2014 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019266 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 11/19 544,63 s DPH dod.č.1/2018 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019267 Komentár ped. a odbornych zamest. predplatné 65,00 s DPH 13.12.2019 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019274 za poskytnuté pracovné zdrav.služby 228,00 s DPH 3/2014 17.12.2019 BE-SOFT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019281 Účastnícky poplatok -školenie ved.ŠJ 20,00 s DPH 19.12.2019 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.12.2019 08.01.2020
Faktúra 2019284 Irodalmi szemle č.1/2020-12/2020 18,00 s DPH 20.12.2019 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2019 08.01.2020
Faktúra 2019289 spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 12/ 2019 8,00 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 09.01.2020 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.01.2020 23.01.2020
Faktúra 2019253 Za dodávku teplá za 12/19 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 06.12.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2019 20.12.2019
Objednávka 19062 za vykonanie zimnej deratizácie s DPH 04.11.2019 SOŠ technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.11.2019
Objednávka 19063 Náhradné handry k mopu 60,00 s DPH 05.11.2019 B2B Partner s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.11.2019
Objednávka 19064 čistiace prostriedky pre GaZŠ s DPH 06.11.2019 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2019
Objednávka 19065 Pracovné odevy s DPH 06.11.2019 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2019
Objednávka 19066 spracovanie reklamných predmetov k projektu EÚ 451,50 s DPH 11.11.2019 BEKI Design, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4555