Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
VO: Súhrnná správa 2Q/2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu nad 1000€ jednotlivovprílohe s DPH 30.06.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 18.07.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2022/044 Zrušené VO zmenili sa okolnosti za kt. bolo Vyhlásené!!! Výzva na predladanie ponúk- Obstaranie interiéru základnej školy 9 791.00 bez DPH 08.03.2022 07.03.2022 31.03.2022 08.03.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 01.03.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2022/056 Zrušené VO!!Výzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čit,mat.,prírod.gramotnosti na ZŠ PHZurčenaprieskumomtrhu bez DPH 04.03.2022 16.03.2022 do 30 dní od podpisu zmluvy 18.03.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 04.03.2022
Zmluva Zámer na prenájom školského bufetu s DPH 02.05.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.04.2019
VO: Súhrnná správa 1Q/2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu scenounad1000.00za1Q/2019 s DPH 30.04.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2019
VO: Súhrnná správa 1Q/2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou scenounad5000.00za1Q/2019 s DPH 30.04.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 30.04.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2022/060 Výzva na predladanie ponúk-prieskum trhu Obstaranie interiéru základnej školy PHZurčenaprieskumomtrhu bez DPH 07.03.2022 11.03.2022 31.03.2022 14.03.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 07.03.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2022/055 ZrušenéVO!!!Výzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu PODPORA čit,mat.,fin. a prírod.gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho PHZurčenaprieskumomtrhu bez DPH 07.03.2022 14.03.2022 do 90 dní od podpisu zmluvy 16.03.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 07.03.2022
Zmluva i.č. 23/2018 Kolektívna zmluva na rok 2019 s DPH 31.12.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.12.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2019/212 Výzva na predkladanie CP: Potraviny -3.celok Hrubý tovar 22 882.85 bez DPH 09.07.2019 15.07.2019 15.08.2020 15.07.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 09.07.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2019/213 Výzva na predkladanie CP: Opakovaná revízia elekt.inštalácie budovy školy a prenosných elekt.zariadení 4 225,60 bez DPH 09.07.2019 15.07.2019 31.08.2019 15.07.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 09.07.2019
VO: Súhrnná správa 2Q/2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000€ 11 143,99 s DPH 30.06.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 18.07.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 031/2023 Výzva na predkladanie ponúk- 4.celok Potraviny: Mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary 6203.- bez DPH 31.01.2023 13.02.2023 29.02.2024 01.03.2023 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 31.01.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2022/084 OpakovanáVýzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čit,mat.,prírod.gramotnosti na ZŠ PHZurčenaprieskumomtrhu bez DPH 17.03.2022 30.03.2022 do 30 dní od podpisu zmluvy 01.04.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 17.03.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.j. 2022/085 OpakovanáVýzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu PODPORA čit,mat.,fin. a prírod.gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho PHZurčenaprieskumomtrhu bez DPH 17.03.2022 30.03.2022 do 90 dní od podpisu zmluvy 01.04.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 17.03.2022
VO: Súhrnná správa 2021/314 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1Q/2021 3 768,67 s DPH 28.04.2021 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.04.2021
VO: Súhrnná správa č.j. 2022/148/001 Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 2Q/2022 8 368,82 bez DPH 30.06.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.07.2022
VO: Súhrnná správa č.j. 2022/149/001 Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 2Q/2022 19 291,80 bez DPH 30.06.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.07.2022
Zmluva Zámer na prenájom školského bufetu s DPH 25.09.2019 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 25.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4364