Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018223 čIstiace potreby pre GaZŠ 999,25 s DPH 18056 12.11.2018 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 2018209 Seminár-Vznik a ukončenie prac.pomeru 40,00 s DPH 25.10.2018 JUDr.Bedlovičová spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 2018210 Grafický lis 60x 90 1 670,00 s DPH 18059 05.11.2018 Kreatívny raj, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 2018211 Prepravné služby na Teambuilding-SF 364,00 s DPH 18057 05.11.2018 Jozef Pavčík Villa Krejza Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 2018214 Pracovné odevy 309,72 s DPH 18058 07.11.2018 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2018
Zmluva i.č. 17/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2018 37.9/mesačne s DPH 16.11.2018 Gymnázium Šrobárová Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 18/2018 Kúpna zmluva - uč.pomôcky fyzika 10 679,00 s DPH 23.11.2018 PMS Delta s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018220 Tovar podľa vlastného výberu-železiarstvo 125,70 s DPH 18060 08.11.2018 SCA Market, Cakociova Júlia, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 2018222 Gumené rukavice pre upratovačky 24,00 s DPH 18062 12.11.2018 L.A.Team - Adamčík Ľuboš Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 2018225 Nákup výstražných prvkov z BGA 299,28 s DPH 18061 13.11.2018 ALEZÁR s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2018
Zmluva i.č. 16/2018 Zmluva o poskytnutí služieb 8 400,00 s DPH 15.11.2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018226 za výkon stavebného dozoru z BGA 1 926,00 s DPH 13.11.2018 ARTAX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 2018227 Oprava plynového kotla 75,96 s DPH 13.11.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 2018228 MŠ+Direktor časopis Manažment školy v praxi 1-12/2019 149,00 s DPH 15.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.11.2018
Faktúra 2018229 Školenie-Plná škola 90,63 s DPH 15.11.2018 Než zazvoní, s..r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.11.2018
Zmluva i.č. 20/2018 Kúpna zmluva na konvektomat s príslušenstvom 14 985.00 s DPH 10.12.2018 CORA GASTRO S.R.O. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 20A / 2018 Zmluva o poskytnutí poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 10.12.2018 EUprojectv, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 22/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 10.12.2018 EUprojects, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 19/2018 Kúpna zmluva - UP keramická dielňa 3 324,00 s DPH 13.12.2018 PECE, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/3708