Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2019088 SPP-za dodávku plynu za 05/2019 41,00 s DPH dod. č. 2/2014 03.05.2019 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.05.2019
Faktúra 2019079 Za dodávku tepla za 4/19 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 15.04.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.04.2019
Faktúra 2019080 za inzerciu na bufet 65,40 s DPH 19021 15.04.2019 Petit Press, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.04.2019
Faktúra 2019081 Online kniha smernice a org. predpisy pre školstvo 190,20 s DPH na splátky po 47,- €, 4. spl. po 49,20 € 15.04.2019 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.04.2019
Faktúra 2019082 za ubytovanie "PMR" - ZF 255,00 s DPH 19015 23.04.2019 Ives Košice Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.04.2019
Faktúra 2019083 Časopis Mladý Záchranár 32 11,60 s DPH 24.04.2019 Mladý záchranár, o.z. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.04.2019
Faktúra 2019084 Zapožičanie kamery na PMR 35,00 s DPH 26.04.2019 PIXEL PLUS SK s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra 2019085 nákup tonerov kompatibilný 23,52 s DPH 19018 26.04.2019 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra 2019086 čistiace potreby pre ŠJ 191,63 s DPH 5007 26.04.2019 S+K Auto s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra 2019087 čistiace potreby pre ŠJ 119,24 s DPH 5008 02.05.2019 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.05.2019
Zmluva i.č. 02/2019/ŠJ Kúpna zmluva o dodávke potravín - ovocie,zelenina a zemiaky 16 027.74 s DPH 17.05.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 10/2019 Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb 0,00 s DPH 09.05.2019 Národný bezpečnostný úrad Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2019089 brožúra, grafická príprava "PMR" 585,00 s DPH 03.05.2019 Tomáš Fülöp FTM graphic Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.05.2019
Faktúra 2019077 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 3/19 545,72 s DPH dod.č.1/2018 15.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.04.2019
Faktúra 2019090 prenájom sály na "PMR" 420,00 s DPH 19010 03.05.2019 Divadlo Thália Színház Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.05.2019
Faktúra 2019091 Za dodávku tepla za 5/19 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 06.05.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.05.2019
Faktúra 2019092 vodné, stočné za 4/19 398,66 s DPH 03/2010 06.05.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.05.2019
Faktúra 2019093 O2 za uskutočnené hovory za 4/19 25,81 s DPH 7/2019, 8/2019 06.05.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.05.2019
Faktúra 2019094 voda z povrchového odtoku za 4/19 51,76 s DPH 03/2010 07.05.2019 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3708