Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 2018024 Za poskytnuté služby za teplo 02/18 3 345,09 s DPH dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012 12.02.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.02.2018
Faktúra 2018023 Elektrina -dodávka a distribúcia 1 138,00 s DPH 1/2014 12.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
Zmluva i.č. 02/2018 Zmluva o poskytnutí služieb ŠvP 8 850,00 s DPH 14.02.2018 CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva č. 12018 Darovacia zmluva č.1/2018 3 519,50 s DPH 25.01.2018 Združenie Maďarských rodičov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018025 farebné tonery do tlačiarne 186,00 s DPH Zmluva 17/2017 zo dňa 24.11.2017 13.02.2018 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.02.2018
Faktúra 2018026 Oplachový prostriedok do ŠJ 65,40 s DPH 15.02.2018 ECOCLEAR, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.02.2018
Faktúra 2018027 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 1/18 505,29 s DPH 1/2014 19.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 2018028 za služby počítačovej siete SANET za 1-3/2018 149,37 s DPH 31021/01 19.02.2018 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 2018011 učebné pomôcky do VT 40 000,00 s DPH Z201766961-Z 29.01.2018 MB TECH BB s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 21.02.2018
Zmluva i.č.23/2017 Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 29.12.2017 ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018021 Verejná správa SR-ročný prístup 96,00 s DPH 12.02.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 2018030 T-Mobile za uskutočnené hovory 1/18-2/2018 86,28 s DPH 5/2015 22.02.2018 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 26.02.2018
Faktúra 201810 učebné pomôcky na zákl.zml.Z201766961 3 549,00 s DPH Z201766961-Z 29.01.2018 MB TECH BB s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.02.2018
Zmluva i.č.03/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke EE 500/mesačne s DPH 06.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018031 SPP-za dodávku plynu za 3/2018 212,00 s DPH dodatok č. 2/2014 02.03.2018 SPP a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.03.2018
Faktúra 2018033 zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 18.2.-23.2.2018 6 550,00 s DPH 1/2018 02.03.2018 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra 2018034 voda z povrch.odtoku za 2/18 51,59 s DPH 03/2010 05.03.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.03.2018
Faktúra 2018035 vodné, stočné za 2/18 323,39 s DPH 03/2010 05.03.2018 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.03.2018
Faktúra 2018029 Publikávcia účtovné súvzťažnosti na r.2018 pre RO 31,30 s DPH 21.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2983