Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Objednávka 56 Knihy-English World 5 PB s DPH 11.10.2017 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.10.2017
Zmluva Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.2/2016 Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb strava1.34/obedG.1.16/obed1.st.ZŠ s DPH 04.09.2017 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm Detský domov Košická Nová Ves Mgr. Iveta LUmtzerová 08.09.2017
Objednávka 51 Interiérová vitrína Economy 129,95 s DPH 04.10.2017 Jasen Displey Slovensko, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.10.2017
Objednávka 47 reklamná alubond doska na názov školy s DPH 28.09.2017 LVC s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.09.2017
Objednávka 48 konferenčná mapa A5 s podložkou karton PP Milano 23,12 s DPH 02.10.2017 Interaktivna škola, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.10.2017
Objednávka 49 knihy podľa súpisu 38,62 s DPH 03.10.2017 Wolters Kluwer s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.10.2017
Objednávka 50 Papierové utierky Katrín s DPH 03.10.2017 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.10.2017
Objednávka 55 Kancelárske potreby s DPH 10.10.2017 Presto Co., s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.10.2017
Objednávka 45 znalecký posudok na pracovný stroj Myčka MP500 100,00 s DPH 22.09.2017 Orol s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.09.2017
Objednávka 54 Kancelárske potreby s DPH 10.10.2017 ŠEVT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 13.10.2017
Objednávka 52 Tork dávkovač na papier a mydlo s DPH 04.10.2017 Libor Kozák - KC TRADE Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 53 Oprava a servis školského rozhlasu s DPH 05.10.2017 Ing. Janka Halková Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 58 Preplatné na legislatívne zmeny pre VS na r.2017/18 326,98 s DPH 13.10.2017 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.10.2017
Objednávka 59 ISDN karta do telefonnej ústredne 150,00 s DPH 16.10.2017 EMM plus s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.10.2017
Objednávka 57 uč.pomôcky do laboratória na chémiu a biochémiu 3 776,60 s DPH 13.10.2017 Conatex-Didactic učební pomucky,s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.10.2017
Objednávka 46 učebné pomôcky do biológie s DPH 22.09.2017 Stiefel Eurocart Kft Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.09.2017
Zmluva i.č. 14/2017 Kúpna zmluva č. MKM1KN 250,00 s DPH 02.09.2017 Mőbelix SK, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 04.09.2017
Zmluva i.č.15/2017 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 37.90/mesačnýpoplatok s DPH 02.10.2017 Gymnázium Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.10.2017
Objednávka 35 Renovácia drevených rámov pri vchode II.etapa 450,00 s DPH 26.07.2017 DAMEL s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.08.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4364