Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva Dodatok č. 01/2017 k odb.zmluve č.1/2010 Odberateľská zmluva o zabezpečení posk.stravovania zamestnancom 2.45/1jedlo s DPH 20.01.2017 Súkromná zubná ambulancia Mudr. Paulína Šimonová MUDr. Paulína Šimonová štatutár organizácie
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
Objednávka 5005 školenie 20,00 s DPH 07.02.2017 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 5004 tlač stravných lístkov 0,00 s DPH 07.02.2017 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 5003 metrológia váhy 27,00 s DPH 25.01.2017 Slovenská legálna metrológia, n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 5002 čistiace a hygienické potreby do ŠJ 0,00 s DPH 23.01.2017 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 2 Vizualizér 0,00 s DPH 18.01.2017 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 5001 Revízia a oprava váhy 0,00 s DPH 13.01.2017 Ing. Štefan Savko, ELSCALES Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 1 Predplatné online smernice a organizačné predpisy pre školstvo 108,00 s DPH 05.01.2017 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva 02/2016ŠJ Odberateľská zmluva 1.34zajedenobed s DPH 09.09.2016 Detský domov Košická Nová Ves Mgr. Iveta Lumtzerová riaditeľka
s DPH
Zmluva 01/2016ŠJ Odberateľská zmluva 1.16zajedenobed s DPH 29.01.2016 REGINA-Domov sociálnych služieb RNDr.Monika Bérešová riaditeľka
Faktúra 271 fa/dodanie cateringu podľa priloženého DL 358,02 s DPH 28.12.2016 TWO WINGS s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 270 fa/materiál k PC 55,00 s DPH 12/2016 zo dňa21.12. 22.12.2016 MARSANN IT, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/3708