Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Objednávka 24 Obnednávame u Vás obed pre 16 ľudí s DPH 17.05.2017 Hanna Orthodox Glatt,Kóser Étterem,Dob utca 35 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.05.2017
Objednávka 29 PC zostava s licenciou s DPH 31.05.2017 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 09.06.2017
Objednávka 28 odb.seminár "Efektívna správa registratúry" 39,00 s DPH 24.05.2017 Asociácia správcov registratúry Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.06.2017
Objednávka 27 služby verejného obstarávania s DPH 24.05.2017 AUTORITA s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 07.06.2017
Objednávka 26 2x PC s následnou inštaláciou na ek. úsek s DPH 15.05.2017 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.05.2017
Objednávka 25 List-bianco s vodotlačou - vysvedčenia s DPH 22.05.2017 ŠEVT a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 05.06.2017
Zmluva I.Č. 07/2016 Zmluva o poskytntí dotácia BGA/TO/10324/5/2016 313249.11/98000000HUF s DPH 23.12.2016 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.12.2016
Zmluva I.č. 08/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie BGA/2646/2017 986.00/300.000HUF s DPH 26.06.2017 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.06.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2017 zrušené!!! Obstaranie stavebných prác "Oprava strechy" 67 367,99 s DPH 28.04.2017 30.04.2017 03.08.2017 03.05.2017 Izolex Bau , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 02.06.2017
Zmluva I.č. 07/2017 Licenčná zmluva ex.č.7011706010 25,70 s DPH 16.06.2017 Mgr. Peter Kučera Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 19.06.2017
Zmluva I.č. 6/2017 Zmluva o uverejnení inzercie 180,00 s DPH 05.06.2017 Mediatel spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.06.2017
Zmluva i.č. 06/2016 Kolektívna zmluva 2017 s DPH 30.12.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 02.01.2017
Zmluva i.č. 05/2017 Darovacia zmluva-exkurzia 21 st. 390,00 s DPH 29.05.2017 Mgr. Silvia Kekeňáková Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.05.2017
Zmluva ex.č. 022017 Darovacia zmluva 5 037.20 s DPH 18.04.2017 Združenie Maďarských rodičov Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 15.05.2017
Objednávka 22 Obnednávame u Vás večeru a raňajky pre 16 ľudí s DPH 17.05.2017 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.05.2017
Objednávka 23 Preprava autobusom Kosice-Budapest a späť s DPH 17.05.2017 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.05.2017
Objednávka 31 Prvouka pre druhákov 117,26 s DPH 23.06.2017 AITEC s.r.o. vydávateľstvo Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 27.06.2017
Objednávka 17 deratizácia v školských objektoch s DPH 05.04.2017 SOŠ veterinárna Košice-Barca Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.04.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2017 Obstaranie projekčnej a inžinierskej činnosti 11 215,00 s DPH 21.04.2017 28.04.2017 31.05.2017 18.05.2017 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 21.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4159