Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 281 fa/Kika Nábytok - nákup kancel.nábytku 559,92 s DPH 17.12.2015 Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Faktúra 5028 fa/Milk-Agro sro - nákup potravín 16,98 s DPH 29.02.2016 MILK-AGRO s.r.o - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5034 fa/Top Catering sro - nákup potravín 148,18 s DPH 09.03.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5033 fa/Dexter sro - nákup mäsa 43,81 s DPH 07.03.2016 Dexter Prešov sro Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5032 fa/Labaš sro - nákup čokolád 264,79 s DPH 07.03.2016 LABAŚ s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5031 fa/Ryba sro - nákup mraz. ryby 196,14 s DPH 03.03.2016 RYBA Košice spol.s r.o Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 40 fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 3/2016 220,00 s DPH 02.03.2016 SPP a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 39 fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 2/2016 66,60 s DPH 02.03.2016 HU IRON s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5030 fa/Ryba sro - nákup mraz.zeleniny 57,05 s DPH 01.03.2016 RYBA Košice spol.s r.o Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5029 fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny 385,34 s DPH 29.02.2016 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5027 fa/Inmedia sro - nákup potravín 947,18 s DPH 29.02.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 41 fa/Jednota slov.mat. a fyzikov-odbor.časopis 7,00 s DPH 10.03.2016 Jednota slovenských matematikov a fyzikov Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5026 fa/Erik sro - nákup mäsa 869,81 s DPH 29.02.2016 ERIK s.r.o. - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5025 fa/Erik sro - nákup udenín 4,80 s DPH 29.02.2016 ERIK s.r.o. - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5024 fa/Vamex as - nákup chleba 22,52 s DPH 25.02.2016 VAMEX a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 37 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 2/2016 SF 207,60 s DPH 25.02.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 36 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 2/2016 920,36 s DPH 25.02.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 35 fa/Mladý záchranár - časopis 9,90 s DPH 25.02.2016 Mladý záchranár, o.z. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5021 fa/Top Catering sro - nákup uhoriek 41,60 s DPH 23.02.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 5020 fa/Top Catering sro - nákup kompotu 34,40 s DPH 23.02.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/3708