Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Objednávka 19081 Slávnostná recepcia-ukončenie kal.roka s DPH 16.12.2019 ArteSec s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Objednávka 19068 tovar,materiál na výpočtovu techniku a jej údržbu a opravu s DPH 13.11.2019 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2019
Objednávka 19069 tovar podľa vlastného výberu s DPH 19.11.2019 DRAČIK DIVI spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.11.2019
Objednávka 19070 Pracovné odevy s DPH 20.11.2019 Vladimír Jurko - JURTEX Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 05.12.2019
Objednávka 19071 Zverejnenie v tlači prenájom nebytového priestoru s DPH 21.11.2019 Petit Press, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 05.12.2019
Objednávka 19072 tovar podľa vlastného výberu s DPH 25.11.2019 Vodár spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.12.2019
Objednávka 19073 Oprava elektroinštalácie v tr. 105 a 106 s DPH 03.12.2019 ELMONT- Ing. Szabó Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019
Objednávka 19074 na napájací prívod pre posuvnú bránu s DPH 03.12.2019 ELMONT- Ing. Szabó Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019
Objednávka 19075 kancelárske zariadenie a kanc.potreby s DPH 04.12.2019 Rovder s.r.o,. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019
Objednávka 19076 Za právne služby s DPH 30.11.2019 JUDR.Jozef Chmura Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.12.2019
Objednávka 19077 Prepravné služby autobusom s DPH 10.12.2019 Dustour s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Objednávka 19078 Tokr Oceľ.dávkovač na bezoplachovú dezinfekciu rúk s DPH 10.12.2019 Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Objednávka 19079 farebný toner do tlačiarne Brother s DPH 12.12.2019 Magic Print s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Objednávka 19080 pernamentky pre zamestnancov na služby regenerácie prac.sily s DPH 12.12.2019 HARMONY LIFE, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Objednávka 19082 rámy click Plexi číre s DPH 18.12.2019 Dantik, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Objednávka 19066 spracovanie reklamných predmetov k projektu EÚ 451,50 s DPH 11.11.2019 BEKI Design, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.11.2019
Objednávka 19083 havarijný stav svetelného a zásuvkového obvodu v tr. 103 s DPH 20.12.2019 ELMONT- Ing. Szabó Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 08.01.2020
Zmluva Dohoda o postúpení práv a povinností k Zmluve ič.23/2019 Dohoda o postúpení práv a povinností s DPH 21.01.2020 AMOS agency s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 28.01.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k Odb.Zmluve č. 1/2019 Dodatok č. 1 s DPH 28.01.2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Konzervatorium , Timonova 2, 04001 Košice Mgr. art. Aneta Hollá riaditeľka školy 28.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4159