Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5068 fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky 77,82 s DPH 18.04.2016 VAMEX a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5006 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 62,03 s DPH 20.01.2016 ERIK s.r.o. - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5011 fa/Inmedia sro - nákup mraz.zeleniny a hydiny 349,42 s DPH 29.01.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5010 fa/Inmedia sro - nákup potravín 878,63 s DPH 29.01.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 16 fa/Edos-Pem-seminár/Registrat.poriadok/ 54,00 s DPH 28.01.2016 Edos-Pem sro Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 15 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho -stravné za 1/2016 SF 216,00 s DPH 27.01.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 14 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 1/2016 957,60 s DPH 27.01.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5009 fa/Ryba Košice sro - nákup mraz.hydiny a zeleniny 334,86 s DPH 25.01.2016 RYBA Košice spol.s r.o Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5008 fa/Top Catering sro - nákup potravín 66,64 s DPH 25.01.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5007 fa/Top catering sro - nákup potravín 542,36 s DPH 22.01.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 13 fa/JurisDat - predplatné/Škola 2016/ 23,00 s DPH 20.01.2016 JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5013 fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny 689,86 s DPH 31.01.2016 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5005 fa/Inmedia sro - nákup potravín 935,68 s DPH 19.01.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5004 fa/Inmedia sro - nákup potravín 469,43 s DPH 19.01.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5003 fa/Eastfood sro - nákup polotovar./tvaroh.knedl./ 453,60 s DPH 18.01.2016 EASTFOOD sro Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5002 fa/To I Ono -nákup ovocia,zeleniny 531,90 s DPH 15.01.2016 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 12 fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete za 1/2016 75,89 s DPH 15.01.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5001 fa/Top Catering sro - nákup potravín 282,26 s DPH 14.01.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 11 fa/Generali Poiť.as-úrazové poisť. za r.2016/1.2017 586,56 s DPH 14.01.2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 10 fa/Veolia energ.komf.Ke as - energie za 1/2016 3 376,82 s DPH 13.01.2016 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4364