Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 142 fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Csurkó/ 15,12 s DPH 08.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Faktúra 132 fa/Dalkia Komfort as - energie za 8/2015 3 376,82 s DPH 18.08.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Faktúra 133 fa/ASC Apl.Soft.Consul. sro - software Agenda Kompl.SŠ 2016 399,00 s DPH 20.08.2015 ASC Applied Software Consultants
Faktúra 134 fa/Verlag Dash. sro - online knižnica III.spl. 48,00 s DPH 20.08.2015 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
Faktúra 135 fa/Sl.Telekom as - sl.mobilnej siete za 15.7.-14.8.2015 73,90 s DPH 21.08.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 136 fa/Domos Slovakia sro - nákup obrusov do ŠJ 47,02 s DPH 25.08.2015 DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Faktúra 137 fa/Inter.Invest sro - nákup iner.vybavenia do ŠK 292,05 s DPH 26.08.2015 Interier Invest s.r.o.
Faktúra 138 fa/Ševt as - nákup tlačív 109,67 s DPH 26.08.2015 ŠEVT a.s.
Faktúra 139 fa/Ševt as - nákup tlačív 18,67 s DPH 27.08.2015 ŠEVT a.s.
Faktúra 5121 fa/To i Ono - nákup ovocia,zeleniny 147,62 s DPH 31.08.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ
Faktúra 5122 fa/Inmedia sro - nákup potravín 505,69 s DPH 31.08.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ
Faktúra 5123 fa/Erik sro - nákup mäsa 26,04 s DPH 31.08.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ
Faktúra 140 fa/Rádio-Amat.Shott.sro-nákup ozvuč.techn./proj.ĽP/ 548,70 s DPH 03.09.2015 Rádio-Amatér Schotter, s.r.o
Faktúra 141 fa/SPP as - dod.zem.plynu za 9/2015 34,00 s DPH 03.09.2015 SPP a.s.
Faktúra 143 fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Eotvos/ 15,12 s DPH 08.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Faktúra 130 fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 07/2015 43,16 s DPH 18.08.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 144 fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Hajas/ 15,12 s DPH 08.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Faktúra 145 fa/VVS as - vodné,stočné za 08/2015 188,29 s DPH 09.09.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s.
Faktúra 146 fa/VVS as - zrážková voda za 08/2015 60,23 s DPH 09.09.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/3708