Menü:


Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola


Prihláška na školský rok
2023/2024


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Keresztnév:

Vezetéknév:

Születési szám:

Nem:

Születési időpont:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Születési hely:

Járás:

Nemzetiség:

Állampolgárság:

Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

Primárny materinský jazyk:

Iný:


Állandó lakhely

Ulica a číslo:

Város:

Járás:

Irányítószám:

Country:


Lakcím

Ulica a číslo:

Város:

Járás:

Irányítószám:

Country:


Školské údaje

Predchádzajúca škola/škôlka:


Szülők

Adresát korešpondencie:

Apa 

Názov zariadenia:

IČO zariadenia:

Keresztnév:

Vezetéknév:

Email otca:

Mobilszám:

Ulica a číslo:

Város:

Irányítószám:

Country:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Titul pred menom:

Titul za menom:

Anya 

Názov zariadenia:

IČO zariadenia:

Keresztnév:

Vezetéknév:

Email matky:

Mobilszám:

Ulica a číslo:

Város:

Irányítószám:

Country:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Titul pred menom:

Titul za menom:


Family and siblings

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


További információk

Školský klub detí (ŠKD):

Stravovanie v školskej jedálni:

Voliteľný predmet:

Náboženstvo:


Zdravotný stav dieťaťa

Alergia:

Detail:


Other data

Číslo elektronickej schránky:

Má dieťa špeciálne výchovno-vz:

Uvažujete o odklade škols.doch:


Approval


Megjegyzés

If you want to leave us a message beyond the data you have entered so far.

Megjegyzés:


V

dňa


Másolja át a képen látható szöveget

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum