Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2020238 žinenky a sedáky 388,52 s DPH 20077 21.12.2020 FINSO OBCHOD , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 22.12.2020
Objednávka 20077 žinenky a sedáky s DPH 18.12.2020 FINSO OBCHOD , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 21058 žinenka Klasik RE80 pre ZŠ 190x100x8 950,00 s DPH 01.12.2021 FINSO OBCHOD, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 19052 žalúzie do miestnosti 212 a 212a s DPH 10.09.2019 RAKY stav, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2019192 žalúzie do miestnosti 212 a 212a 231,89 s DPH 19052 01.10.2019 RAKY stav, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.09.2019
Faktúra 2019035 Žinenka dopadová a žinenka pre SŠ 630,00 s DPH 19005 25.02.2019 Mosk s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.02.2019
Objednávka 19005 Žinenka dopadová a žinenka pre SŠ s DPH 05.02.2019 Mosk s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2017052 Ťarchopis za 2/2017 15,17 s DPH 03/2010 03.04.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.04.2017
Faktúra 2017051 Ťarchopis za 1/2017 16,12 s DPH 03/2010 03.04.2017 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 06.04.2017
Faktúra 2019280 športové a čistiace potreby 595,63 s DPH 19056 19.12.2019 Darien, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 2018252 školske potreby pre ŠK 478,62 s DPH 18072 07.12.2018 LUXA-PAPIER s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2018257 školske potreby pre meranie fyz. vlastnosti-UP 10 679.00 s DPH 10/2017 13.12.2018 PMS DELTA s.r.o Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 14.12.2018
Objednávka 20071 školenie pracovníka WinRS s DPH 08.12.2020 Ives Košice, Školiace stredisko Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2021047 školenie pracovníka WinASU 70,00 s DPH 20069 25.03.2021 IVES Košice Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.03.2021
Faktúra 2021001 školenie internetový marketing pre školy 78,53 s DPH 11.01.2021 Než zazvoní, s.r.o., Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.01.2021
Faktúra 2019210 šitie a lepenie žinienok 50,00 s DPH 19049 16.10.2019 Ján Mandzák Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.10.2019
Objednávka 19010 Štúdio Márai na "PMR" s DPH 13.03.2019 Divadlo Thália Színház Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2018182 Športové vybavenie školského ihriska-ÚV 236,00 s DPH 18030 18.09.2018 PESMENPOL spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.09.2018
Faktúra 2018183 Športové vybavenie školského ihriska-BGA 1 138,00 s DPH 18030 19.09.2018 PESMENPOL spol. s r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 24.09.2018
Faktúra 2018032 Školský stôl LUX - dvojmiestny 1 530,72 s DPH 12/2017 02.03.2018 JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3772