Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrnná správa za obdobie 2Q - 4Q 2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117 222 851.23 s DPH 15.01.2018 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Zmluva i.č. Darovacia zmluva 4/2019 Darovacia zmluva 100,00 s DPH 14.11.2019 Luminosus,n.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 i.č. 01/2021 Zámer na prenájom NP - Bufet Zámer na prenájom nebytových priestorov -Bufet min.110/mesačnénájomné s DPH 18.05.2021 3.6.2021/do 12:00 hod. 01.09.2021 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM
Zmluva i..č Darovacia zmluva 3/2019 Darovacia zmluva č. 032019 5 252,00 s DPH 10.10.2019 Združenie Maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i..č Darovacia zmluva 2/2019 Darovacia zmluva č. 022019 4 862,00 s DPH 09.05.2019 Združenie Maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Ex. č.25/§50j/PS/2017/NP PZVAOTP-2/17/41/50J/27 Dohoda 8 945.01 s DPH 27.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o zrušení zmluvy č. 12/2011 Zmluvy o poskytnutí služieb BOZP a PO s DPH 13.02.2020 SOŠ Technická Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o postúpení práv a povinností k Zmluve ič.23/2019 Dohoda o postúpení práv a povinností s DPH 21.01.2020 AMOS agency s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatočk č. 2 k Zmluve o Dodatok č. 2 k Zmluve o odob.obedov s DPH 30.08.2019 Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.2/2016 Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb strava1.34/obedG.1.16/obed1.st.ZŠ s DPH 04.09.2017 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm Detský domov Košická Nová Ves Mgr. Iveta LUmtzerová
Zmluva Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.1/2010 Zmluva o zabezpečení dodávky stravy zamestnancom 2.59/1vydanéjedlo s DPH 15.01.2018 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17,Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 3 k Odbe. zmluve Dodatok č. 3 k zmluve na odber stravy s DPH 28.01.2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Rusínkova Viera , riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 ku KZ i.č. 01/2021/ŠJ Dodávka mäsa a mas.výrobkov navýšenieo10% s DPH 24.03.2022 MASO J+L , s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2021 s DPH 28.04.2021 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ i.č. 03/2021/ŠJ Dodatok č. 1 k Hrubému tovaru navýš. o 10% 18 744,34 s DPH 13.01.2022 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ i.č. 01/2021/ŠJ Kúpna zmluva POtraviny 1.celok: Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina. 1497.85navýšenieo10% s DPH 19.11.2021 Maso J + L Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku šk.ovocia k Zmluve na dodávku šk.ovocia s DPH 08.09.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve i.č. 04/2020 Zmluva o dielo 1 950,24 s DPH 18.06.2020 IZOLEX BAU, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve ZK01/VK/10/01/010 Balíček služieb Zborovňa Komplet 18,00 s DPH 25.09.2020 Komenský s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve KZ i.č. 11/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve KZ i.č. 11/2020 7 471,00 s DPH 25.01.2021 Peter Skubák - AD REM Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3708

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum