Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2021154 ubytovanie detský tábor 2 016,00 s DPH 21031 07.09.2021 Štefan Máté - STAVITEĽ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.09.2021
Objednávka 21031 ubytovanie Zborového tábora s DPH 26.08.2021 Štefan Máté - STAVITEĽ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Zmluva i.č. 06/2022/EÚ Kúpna zmluva Súbor učebných pomôcok pre projekt Gymnázia 9 198,00 s DPH 28.04.2022 ŠkolaSK, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Objednávka 22017 OBJ/ školská tabula DUBNO, keramic, so zdvihom o rozmeroch 360x120 944,35 s DPH 25.03.2022 ŠKOLEX , spol. s .r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2022054 fa/nákup a dodávka Dubno tabule Keramic na ZŠ 944,35 s DPH 22017 25.03.2022 ŠKOLEX , spol. s .r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 29.03.2022
Faktúra 2022059 fa/Montáž tabule Dubno so stojanom 135,36 s DPH 22017 30.03.2022 ŠKOLEX , spol. s .r.o. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 31.03.2022
Objednávka 20015 obedy a večere pre mat.súťaž "mladý matematici" s DPH 12.02.2020 ŠJ pri GaZŠ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020059 Strava pre účastníkov súťaže "mladých matematikov" 1 158.00 s DPH 2015 27.03.2020 ŠJ pri GaZŠ Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 30.03.2020
Objednávka 22025 Zabezpečenie stravy 20.-22.4.2022 931,91 s DPH 14.04.2022 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 79 fa/ŠJ pri G. a ZŠ S.Máraiho -stravné 04/2014 953,75 s DPH 29.04.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 80 fa/ŠJ pri G.a ZŠ S.Máraiho - stravné 04/0214 SF 228,90 s DPH 29.04.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 43 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 3/2015 1 226,10 s DPH 30.03.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 229 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 11/2015 SF 270,00 s DPH 25.11.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 228 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 11/2015 1 206,00 s DPH 25.11.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 176 fa/strava-9/2016 1 099,91 s DPH 05.10.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 10 fa/Stravné so soc. fondu za 1/2015 227,70 s DPH 26.01.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 9 fa/ŠJ - Strava za 1/2015 1 017,06 s DPH 26.01.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 73 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - strava "PMR" 555,23 s DPH 21.04.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 198 fa/ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho - stravné 11/2014 1 121,25 s DPH 24.11.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 175 fa/strava zo SF-9/2016 248,10 s DPH 05.10.2016 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3708

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum