Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva i.č.10/2018 Zmluva o dotácii BGA/883/2018 150000Ft/461.79 s DPH 6.2018 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020205 dátové a spojovacie materiály pre VT - COVID 922,34 s DPH 20054 20.11.2020 Euronet Kosice s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.11.2020
Faktúra 2020204 pracovné odevy pre zamestnancov 665,58 s DPH 20064 19.11.2020 ABTEX s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 23.11.2020
Zmluva i.č.12/2020 Zmluva o poskynutí mzdových a personálnych služieb 10 800,00 s DPH 18.11.2020 SZČO Ingrid Bajzíková Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020203 ročný prístup PP . Verejná správa na rok 2021 165,00 s DPH 20066 16.11.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2020
Faktúra 2020202 za služby počítačovej siete SANET za 10-12/2020 149,37 s DPH 31021/01 16.11.2020 SANET Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2020
Faktúra 2020201 Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 10/20 475,40 s DPH dod.č.1/2018 16.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2020
Faktúra 2020200 Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 10/20 490,03 s DPH 1/2014 16.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2020
Zmluva Dodatok č. 1 i.č. 10/2020 Zmluva o dielo : PD a IČ Rekonštrukcia budovy školy 1 800,00 s DPH 16.11.2020 R - PROJEKT Humenné, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy
Faktúra 2020199 revízia/kontrola telocvične a telocvičného náradia 165,60 s DPH 20048 13.11.2020 EKOTEC, spol. s.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 2020194 Odvoz KBO zo ŠJ za 10/2020 66,60 s DPH dodatok č. 2 10.11.2020 HU IRON s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 2020206 verejná knižnica 1-12/2021 198,72 s DPH 1/2010 10.11.2020 Komenský s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 2020195 dezinfekčné a hygienické potreby pre účely školy podľa CP 5 121,82 s DPH 20053 10.11.2020 HERMAS spol, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 2020196 Čistiace potreby - najvýhodnejšia CP 1 944,45 s DPH 20052 10.11.2020 MASA-Samova Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 10.11.2020
Faktúra 2020193 T-Com za uskutočnené hovory za 10/20 GaZŠ 20,70 s DPH 05/2019 dod. č. 6 09.11.2020 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.11.2020
Faktúra 2020192 T-Com za uskutočnené hovory za 10/20 ŠJ 10,67 s DPH 05/2019 dod. č. 6 09.11.2020 Slovak Telecom a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 18.11.2020
Faktúra 2020191 Deratizácia v školských objektoch 25,00 s DPH 20057 09.11.2020 SOŠ veterinárna Košice-Barca Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 12.11.2020
Faktúra 2020189 O2 za uskutočnené hovory za 10/20 43,01 s DPH 7/2019, 8/2019 06.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 20.11.2020
Faktúra 2020190 stravné pouážky v hodnote 3,83€ 345,44 s DPH 20060 05.11.2020 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 2020188 Spracovanie pošt.peň.poukazu za 10/20 3,04 s DPH Žiadosť zo dňa 15.2.2017 05.11.2020 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 16.11.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3065

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum